EnglishNorwegian
Gøran pause i gangen1

Artiklene på eClinics sider er ment som generell informasjon og er ikke egnet til diagnostisering av egne symptomer. For råd og helsefaglig oppfølging anbefales det å bestille en konsultasjon, eller å bruke vår Symptomsjekker.

eClinic vil revolusjonere etablerte medisinske verdikjeder

eClinic er en leverandør av medisinske tjenester – vi tar i bruk avanserte, teknologiske løsninger for å revolusjonere etablerte verdikjeder, forteller CFO Gøran Gresholt.

Vår viktigste drivkraft er å utvikle og levere grenseløs medisinsk omsorg for mennesker i en verden med økt digitalisering og mobilitet.

“Jeg tror ingen av oss helt klarer å forestille oss rekkevidden av alle mulighetene for nye medisinske tjenester som ligger foran oss!”

Det sier Gøran Gresholt, økonomiansvarlig og en av grunnleggerne av eClinic. Du kan se Gørans presentasjon lengre nede på siden.

eClinics misjon er å levere opplevd trygghet. Rett hjelp til riktig tid, uansett hvor du befinner deg i verden.

eClinic har samlet team med lang erfaring

eClinic er allerede en etablert medisinsk tjenesteleverandør, der vi har samlet et team med lang erfaring.

Noen av menneskene i teamet bak eClinic.

Blant dem er Gøran Gresholt, som har over 30 års bransjeerfaring fra medisinske alarmsentraltjenester og internasjonal assistanse, inkludert mange år med tjenesteutvikling i Norsk Luftambulanse. 

Har stor tro på selskapet

I en verden med økende medisinske behov og nye teknologiske muligheter er de økonomiske utsiktene for selskapet svært gode.

Befolkningsøkning, lengre forventet levealder og større økonomisk handlingsrom for flere millioner mennesker vil føre til at helsevesenet i fremtiden må operere på en annen måte enn i dag.

Det er eClinic klare for.   

I tillegg til å være en etablert tjenesteleverandør med et team med lang er faring, utvikler og tar eClinic nå i bruk avanserte, digitale løsninger inn i nye verdikjeder for sine kunder.

Teamets ambisjoner og økonomiske styringsfart er avgjørende for hvor høyt lista skal legges.

Fremtidig omsetning

Økonomiansvarlig Gøran Gresholt mener det er realistisk å planlegge for en omsetning nær en milliard kroner i løpet av de neste fem årene.   

Det er fordi våre medisinske løsninger og konsepter er lett tilpasningsdyktige og skalerbare, forteller Gøran.

eClinic er et solid selskap som kan tilpasse seg ulike virksomhetsområder og ulike geografiske markeder. Vi har flere samarbeidspartnere, og et stort verdensomspennende kontaktnettverk som gjør det mulig for oss å gjennomføre våre ambisjoner.

eClinics inntektskilder

eClinic har sine inntekter fra salg av abonnementer med ulikt tjenestenivå. Vi tilbyr ulike avtaler for både private og bedrifter. eClinic kan hjelpe deg med å sørge for at du og din familie kan få helsehjelp i hjemmet eller på reise, eller hjelpe arbeidsgivere med å overholde sin aktsomhetsplikt.

Selskapet leverer tjenester fra A til Å inkludert beredskap, medisinske tjenester i de ulike markeder og sikker pasienttransport fra hele verden.

For å oppnå lønnsomhet og konkurransekraft, ligger vårt fokus på på å digitalisere både prosesser og tjenester.

eClinic vil utfordre og endre – og også revolusjonere – de tradisjonelle verdikjedene.

For å oppnå gode resultater er målet å jobbe smart, effektivt og riktig med kostbare medisinske ressurser, som er en økende mangelvare i de fleste land.

Selv i et voksende marked med et økende antall aktører og konkurranse er en driftsmargin på 20 % innen rekkevidde om 5 år, mener Gøran.

“Jeg har virkelig stor tro på at akkurat vi har de riktige forutsetninger for å lykkes i mulighetenes marked. Det er fordi vi har med oss kompetanse, erfaring og viktig ressurstilgang og et nettverk fra 30 år i bransjen” sier Gøran Gresholt.

eClinic har også vist i praksis at vi kan levere. 

Veksten så langt

I løpet av de fem første oppstartsårene har eClinic oppnådd en samlet omsetning på over 125 millioner kroner, med et positivt driftsresultat på 10 %.

Selv i coronaåret 2020 når reisemarkedet kollapset, klarte eClinic et lite overskudd.

Alt overskudd er ført tilbake til utviklingsarbeid som til sammen utgjør over 50 millioner kroner.

Dette er enestående og unikt i oppstartsselskaper.

Kapitalutvidelse for videre utvikling

Nå søker eClinic 50 millioner i ny kapital for å finansiere våre ambisjoner.  

Ny kapital skal brukes til å utvide deres salgsorganisasjon for salg i Norge, Norden og i det internasjonale markedet. 

Vi skal fortsette arbeidet med å utvikle eClinics tjenester og ikke minst utvikle og implementere nye digitale løsninger for et marked i stor vekst.

Minstegningen for kapitalutvidelsen er allerede nådd.

Nå ønsker eClinic å invitere deg med på reisen!

Kontakt oss

Ta kontakt for å lære mer om våre tjenester og hvordan de kan tilpasses for å passe inn i ulike forsikringer og bedriftshelsetjenester.

Symptomsjekker

eClinics Symptomsjekker er et avansert AI-verktøy med 880 diagnoser. Det gir deg en oversikt over mulige årsaker til dine symptomer og helseplager. Du mottar råd om hva du bør gjøre videre.

Del denne artikkelen

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.