EnglishNorwegian
Kjell Ivar FAVORITT sittende ved skrivbord

Artiklene på eClinics sider er ment som generell informasjon og er ikke egnet til diagnostisering av egne symptomer. For råd og helsefaglig oppfølging anbefales det å bestille en konsultasjon, eller å bruke vår Symptomsjekker.

Kunstig intelligens hjelper deg og din lege til mer effektiv behandling

De siste årene har vi sett en rasende utvikling på den teknologiske fronten, spesielt med tanke på kunstig intelligens. For å gi god og effektiv helsehjelp benytter eClinic kunstig intelligens i vår symptomsjekker. Du kan også prøve!

Den raske teknologiske utviklingen gjør naturligvis at folk spør seg om hvilke yrker eller roller kunstig intelligens vil ta over.

For vil kunstig intelligens erstatte leger i fremtiden? Kanskje fortere enn både du og jeg tror? Skal kunstig intelligens avgjøre hva slags medisinsk behandling du skal ha?

I de fleste tilfeller i dag er svaret nei, forteller lege Kjell Ivar Helgestad, men kunstig intelligens kan være med å kvalitetssikre og effektivisere mye av den medisinske behandling vi tilbyr i dag.

Det gir økt trygghet for deg.

Positivt syn på utviklingen

Kjell Ivar Helgestad har drevet fastlegepraksis på Hvaler i snart 20 år. Han var i sin tid blant de første fastlegene i Norge som tok i bruk videokonsultasjon. Helgestad har også jobbet som barnelege og kommuneoverlege.

For ham er det viktig at hans pasienter får den beste behandlingen på kortest mulig tid. Det er svært forenelig med eClinics verdier om riktig behandling til rett tid – uansett hvor du befinner deg.

Kjell Ivar Helgestad er nå en av legene som ønsker å være med på den spennende utviklingen innen e-helse.

Se ham snakke om eClinics Symptomsjekker:

I bunnen av artikkelen kan du også se Kjell Ivar Helgestad demonstrere et praktisk eksempel på hvor nyttig eClinics symptomsjekker kan være i et tilfelle hvor du har symptomer som kan være forenlig med akutt blindtarmbetennelse.

Som fastlege stiller Kjell Ivar Helgestad hver eneste dag nøye utvalgte spørsmål for å få fram de symptomer og plager pasienten har. På denne måten kan han stille korrekt diagnose slik at pasienten får riktig behandling på raskest mulig tid.

Om du selv prøver eClinics symptomsjekker vil du erfare at den er morsom og enkel i bruk. Den stiller deg en rekke spørsmål og foreslår deretter en diagnose.

De fleste leger jobber lange dager og har i tillegg legevakt både på ettermiddag, kveld, natt og helg, forteller Helgestad.

I de fleste tilfeller kommer legene fram til korrekt diagnose, men dessverre ikke alltid.

Treffsikkerheten på korrekt diagnose er avhengig av mange faktorer, blant annet legens kompetanse, erfaring og tilstand. En utslitt, overarbeidet lege gjør oftere feil. Sånn er det dessverre bare.

12.000 sykdommer

Som lege er det viktig å hele tiden holde seg oppdatert. I dag finnes det diagnoser på over 12.000 anerkjente sykdommer. I tillegg kan symptomer variere på grunnlag av for eksempel pasientens kjønn.

Med kunstig intelligens og nye avanserte verktøy kan du selv, leger og annet helsepersonell kvalitetssikre og redusere faren for feil.

Symptomsjekkeren fra eClinic er et slikt verktøy – og den er i verdensklasse.

Symptomsjekkeren hjelper både deg og legen

Med Symptomsjekkeren som hjelpemiddel kan du som pasient legge inn de symptomer og plager du har allerede før du kommer i kontakt med legen.

eClinics symptomsjekker stiller deg som nevnt ulike spørsmål tilsvarende spørsmål du vil få fra en erfaren lege.

Resultatet er en liste over de mest sannsynlige diagnosene basert på dine svar og en anbefaling til deg som pasient om hva du bør gjøre videre.

Plukker den opp kritiske eller livstruende symptomer vil den for eksempel gi deg anbefaling om straks å oppsøke legevakt eller kontakte medisinsk nødtelefon.

Symptomsjekkeren tar også høyde for mer eksotiske diagnoser

Er du på reise eller har du kommet hjem fra det store utland?  eClinics symptomsjekker tar også høyde for mer eksotiske diagnoser som din fastlege kanskje ikke så ofte tenker på.

Du vil blant annet kunne få spørsmål om du har vært ute og reist de siste 12 månedene, og andre spørsmål som kan være relevante for dine symptomer.

Symptomsjekkeren er treffsikker og trygg

Symptomsjekkeren vår har bevist at den har stor treffsikkerhet. Den kan i dag stille rundt 900 diagnoser basert på rundt 12.000 symptomer. Og den blir bare smartere og smartere med tiden.

For å kvalitetssikre algoritmene verktøyet bruker for å stille diagnoser, har teamet bak eClinics symptomsjekker lagt ned over 40.000 spesialisttimer.

Verktøyet er helt trygt å bruke, og er tilpasset medisinske standarder i Norden.

Symptomsjekkeren er tilgjengelig på blant annet norsk, dansk og engelsk, og kan også utvides med 23 andre språk etter behov – dette er viktig med tanke på våre langsiktige vekstplaner.

Symptomsjekkeren i kombinasjon med samtale

Når det kommer til praktisk bruk av symptomsjekkeren, vet vi at digitale selvhjelpsløsninger ikke er for alle. I noen tilfeller vil det derfor være nødvendig å snakke med helsepersonell, og dette er også noe eClinic tilbyr.

Snakk med helsepersonell etter behov

Det er ikke alle som er komfortable med digitale selvhjelpsløsninger. Og noen ganger er det også viktig å snakke med et menneske.

I enkelte situasjoner er det rett og slett nødvendig å snakke med helsepersonell som kan lytte, gi råd og veiledning. I eClinic kaller vi dette for vårt medisinske sikkerhetsnett.   

Våre sykepleiere benytter den samme analysemotoren som Symptomsjekkeren og gir kvalifiserte råd. Samtalen blir strukturert og dokumentert i pasientjournalen. 

Snakk med lege etter bruk av Symptomsjekkeren

Kommer du og assistert sykepleir til at du trenger en nærmere vurdering fra en lege vil legen kunne lese igjennom den digitale dialogen som du har hatt med symptomsjekkeren og vurdere resultatet og foreslå videre oppfølging

På denne måten kan man effektivisere tidsbruken, da eClinics symptomsjekker allerede har innsnevret antallet mulige diagnoser.

Hele prosessen tar ikke mer enn et par minutter.

Dette gir en effektiv og trygg pasientopplevelse, samtidig som du blir vist vei videre for å sikre riktig behandling.

Symptomsjekkeren tar også høyde for farefulle symptomer og vil heller anbefale deg å straks ta kontakt med helsepersonell enn å se det hele an. Det er en ekstra trygghet for deg.

Vurdering: Vil kunstig intelligens erstatte leger?

Så er vi tilbake til spørsmålet om kunstig intelligens vil erstatte leger:

Kjell Ivar Helgestad tror ikke at dette vil skje med det første. Studier viser heldigvis for leger, at legene i snitt enda er flinkere enn en symptomsjekker, men verktøyene blir stadig bedre.

Verktøy som benytter seg av kunstig intelligens kan være til stor hjelp for leger og annet helsepersonell. De vil kunne analysere symptomer raskt, hjelpe helsesektoren med informasjonsflyt og generelt være en høyre hånd – les mer om detaljene i artikkelen Bruk av kunstig intelligens i helsesektoren erstatter ikke leger.

Likevel vil det alltid være oppgaver som bare mennesker kan utføre. Empati kan ikke erstattes, og har man alvorlige helseplager eller sykdommer vil det alltid være godt å snakke med et menneske.  

Kunstig intelligens, brukt på riktig måte, vil imidlertid være med på å gjøre både din og min hverdag både tryggere og enklere. Vi kan sammen effektivisere ditt behov for medisinsk behandling og sikre rett behandling til rett tid.

Slik fungerer Symptomsjekkeren:

For å vise hvordan Symptomsjekkeren fungerer i praksis (og å vise treffsikkerheten) har eClinic bedt Kjell Ivar Helgestad om å teste den ut med et praktisk eksempel.

Premisset er at han tar utgangspunkt i en tenkt pasient, en 18 år gammel mann, som sliter med overvekt og har symptomer som magesmerter og lett feber.

Målet er både vise hva slags spørsmål du kan få, og å se om symptomsjekkeren stiller riktig diagnose. Kjell Ivar Helgestad beskriver aktuelle symptomer, og undersøker om eClinics symptomsjekker kommer med korrekt diagnose som her er blindtarmbetennelse med anbefaling om å oppsøke legehjelp straks.

Du kan selv se resultatet:

Kontakt oss

Ta kontakt for å lære mer om våre tjenester og hvordan de kan tilpasses for å passe inn i ulike forsikringer og bedriftshelsetjenester.

Symptomsjekker

eClinics Symptomsjekker er et avansert AI-verktøy med 880 diagnoser. Det gir deg en oversikt over mulige årsaker til dine symptomer og helseplager. Du mottar råd om hva du bør gjøre videre.

Del denne artikkelen

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.