EnglishNorwegian
Illustrasjon til artikkel om å endre vaner, kvinne i lyst kjøkken lager mat

Artiklene på eClinics sider er ment som generell informasjon og er ikke egnet til diagnostisering av egne symptomer. For råd og helsefaglig oppfølging anbefales det å bestille en konsultasjon, eller å bruke vår Symptomsjekker.

Selvhjelp til å endre vaner

Det kan være vanskelig å endre vaner. Med selvhjelpsprogrammene eClinic tilbyr i samarbeid med Easychange kan du få den hjelpen du trenger til å endre vaner. Og det er ofte bare små endringer som skal til.

Hvor mange ganger har du tenkt på at du burde trene mer, spise litt sunnere eller stumpe røyken? Ofte er det ikke mangel på kunnskap som er problemet, du bare får ikke til å endre vanene dine.

Kanskje går du ut for hardt i starten og det blir vanskelig å etablere de nye vanene. Kanskje har du ikke funnet den riktige motivasjonen.

I portalen eClinic og Easychange har utviklet, finner du Livsstilsjekken, et program som analyserer livsstilen din på 7 viktige områder: Stress, søvn, spisevaner, fysisk aktivitet, alkohol, humør og røyking.

Selv om det er krevende, er det viktig å kvitte seg med dårlige vaner på disse områdene. Dårlige vaner på disse områdene kan både påvirke hvordan du har det i dag, men også gi deg sykdommer i fremtiden.

Nye, gode vaner du holer på over tid kan øke livskvaliteten og gi bedre selvfølelse. Gode vaner er bra for både din fysiske og psykiske helse.

Kjøper du tilgang til et eller flere av selvhjelpsprogrammene har du tilgang til dem i ett år, og du kan bruke dem flere ganger.

Hvorfor er det vanskelig å endre vaner?

Det er flere årsaker til at det er vanskelig å endre vaner. Å vite litt om hvorfor det er slik kan hjelpe deg på veien til nye og bedre vaner.

Hvordan hjernen fungerer

En viktig grunn til at det kan være vanskelig å endre vaner er at hjernen vår har utviklet seg til å gjøre kortsiktige prioriteringer.

Vi vet at det å spise for mye over tid kan gjøre at vi legger på oss. Men maten smaker godt. Og vi befinner oss i nået.

Det er også slik at «belønningen» vi får i nåtiden oppleves som sikker og emosjonelt tilfredsstillende. Belønningen vi kunne oppnådd på lang sikt (for eksempel å holde vekta stabil) er usikker og et tenkt utfall. Det er vanskelig for hjernen vår å gjøre om et fremtidig tenkt scenario, logikk og rasjonelle tankeprosesser til noe som er emosjonelt tilfredsstillende i det nåværende øyeblikket.

Pizzaen står rett foran oss på bordet og gir garantert en god smaksopplevelse her og nå. Et potensielt hjerteinfarkt som konsekvens av et usunt kosthold føles langt unna, samtidig som det bare representerer potensiell smerte. Du får altså en negativ assossiasjon til denne konsekvensen.

Trenger du å endre vaner?

Ønsker du deg en sunnere hverdag med mindre stress og bedre humør?

Selvhjelpsprogrammene eClinic tilbyr i samarbeid med Easychange hjelper deg med å endre dårlige vaner og gir resultater som varer.

Vanens kraft

Vaner har også svært mye makt over hverdagen vår.

Selv om vi liker å tro at vi kontrollerer tiden vår selv, er svært mye av dagene våre styrt av vaner. Vi handler og oppfører oss ikke like fritt som du kanskje skulle tro. Mye av oppførselen vår er forhåndsbestemt, betinget og over tid blir mye av den automatisert.

Vaner vi gjennomfører automatisk krever ingen eller liten bevisst oppmerksomhet. Derfor vil vi også fortsette å gjennomføre dem med mindre vi bevisst bryter vanene. Med programmene for selvhjelp som vi tilbyr kan du få kunnskapen du trenger for å ta tak i vanene dine.

Ulike triggere som blir assosiert med ulike vaner vil fortsette å fremkalle bestemte handlinger, uavhengig av hvordan handlingen passer inn i hverdagen.

Vi fortsetter å kjøpe dyrt popcorn når vi går på kino fordi det er det vi alltid har gjort. Om du alltid henter deg en kopp kaffe mens du leser avisa om morgenen vil det å lese avisa om morgenen fortsette å trigge et ønske om en kopp kaffe i lang tid fremover, selv om du prøver å slutte.

Vi baserer mange av oppfatningene av oss selv på vanene våre. For eksempel kan du oppfatte deg selv som «den personen som drikker kaffe og leser avisa hver morgen».

Å endre vaner kan derfor ofte oppleves som en endring i identiteten vår, noe som er mye tyngre å endre.

Begrenset adferd

Adferden vår begrenses også til det vi kan. Vi kan bare utføre handlinger vi vet hvordan vi skal gjennomføre eller har verktøyene til å gjennomføre.

Om du aldri har sjonglert i hele ditt liv må du øve for å få det til. Slik er det med vaner også.

Øving krever innsats, og det betyr at terskelen for å begynne med noe nytt er høyere. Det er vanskeligere å begynne å trene dersom du aldri har hatt en rutine for det, enn det er å komme i gang igjen med trening etter en sykdomsperiode.

Våre overbevisninger bestemmer handlingene våre

Våre overbevisninger om verden rundt oss bestemmer også mye over handlingene våre.

Det er mer sannsynlig at du fortsetter å rope til sønnen din om at han må rydde rommet sitt dersom du har en overbevisning som sier at det viktig å holde rommet ryddig, at barn skal høre på foreldrene sine, og å rope om det er det beste verktøyet du har til rådighet for å formidle dette.

I denne sammenhengen sier vanene våre ofte noe om hva vi er overbevist om at vi fortjener. Dårlige vaner kan ofte være knyttet til en overbevisning om at vi ikke fortjener de positive resultatene av gode vaner.

Samtidig kan vanene være et uttrykk for frykt. Ofte holder vi på vaner fordi vi tror alternativet er verre. Kanskje lar vi være å spise sunnere fordi vi frykter at vi ikke skal syns de sunne alternativene smaker like godt. Eller vi kan være redde for å bli uglesett i sosiale sammenhenger dersom vi velger sunnere alternativer.

Ta vare på din mentale helse

Psykologene våre er her for deg!

Når det blir utfordrende å håndtere vanskelige tanker og følelser på egenhånd kan det være nyttig å snakke med en psykolog for å få råd og veiledning.

Hvordan endre vaner

Å endre vaner er krevende, og det kan ofte være behov for en viss veiledning. Det handler ikke om at man har dårlig viljestyrke, men at det er mange psykologiske mekanismer som ligger bak vanene våre. Det har vi nettopp sett nærmere på.

Heldigvis har vi mennesker også iboende ressurser vi kan aktivere og hente frem når det trengs. Selvhjelp er å ta i bruk disse ressursene. Med selvhjelp kan du ta ansvar for eget liv, ta tak i egne muligheter og styre livet i den retningen du ønsker.

Selvhjelp handler om å bli en aktiv deltaker i sitt eget liv.

Det betyr ikke at du aldri vil trenge hjelp til noe, men det er du selv som kjenner dine problemer best. Selv om andre kan hjelpe deg på veien er det du som må gjøre jobben.

Det er også nyttig å lese om psykoedukasjon og normalisering av psykiske vansker for å få økt forståelse for at problemene du opplever er menneskelige.

Å få en slags forklaring på problemer vi ser på som skumle og vonde, kan gjøre problemene mer håndterbare. Å vite at det er menneskelig å ha det vanskelig og vondt kan gjøre at vi føler oss mindre alene med problemene våre.

Det kan også hjelpe oss med å ikke dømme oss selv så hardt, og å heller støtte og vise omsorg for oss selv.

Hvordan forandre vanene dine

For å endre vanene dine trenger du i teorien bare å gjøre to ting:

 1. Du må starte.
 2. Du må fortsette.

Når man ser på det slik virker det selvsagt veldig enkelt. Men vi vet at det er vanskeligere enn som så. Det krever mer av oss å starte enn å fortsette, men vi må heller ikke undervurdere hvor mye som kreves av oss for å fortsette.

Det er enkelt å tro at bare du kommer i gang, så vil ting gå av seg selv. Men, å endre vaner krever innsats over tid.

For å få til en endring må du bestemme deg for at dette er noe du ønsker å gjennomføre, og forplikte deg til denne beslutningen. Du må finne ut hvorfor du ønsker denne endringen, hva som er din indre motivasjon. Hvis ikke vil det være vanskelig å fortsette.

Spørsmål du kan stille deg er:

 • Liker jeg å holde på med dette?
 • Er jeg villig til å bruke ressursene som kreves på denne endringen?
 • Har endringen verdi for meg?
 • Vil jeg prioritere dette fremfor andre ting jeg også har lyst til å gjøre?

Det er for eksempel ikke noe poeng i å begynne å spise grønnkål i store mengder bare fordi det er sunt, hvis du ikke liker grønnkål. Da er det bedre å finne andre sunne matvarer du faktisk liker, for å kunne holde på vanen med å spise sunt.

Programmene fra Easychange er basert på 40 års forskning på forandring av vaner og livsstil. Og de er lagt opp for å gjøre det lettest mulig for deg å gjennomføre.

I eClinic kan vi tilby programmer for selvhjelp innenfor 7 ulike områder

 • Kom i gang: Dette er kurset for deg som ønsker å bli mer aktiv og komme i bedre fysisk form.
 • Litt sunnere: Ved hjelp av moderne psykologi kan du i dette programmet få hjelp til å gjøre endringer for et sunnere kosthold.
 • Sove bedre: Programmet hjelper deg med å bli kjent med egne søvnvaner og gir konkrete råd for hvordan du kan få nok søvn av høyere kvalitet.
 • Bedre humør: Syns du at du bruker mye tid på bekymringer og grubling? Dette kurset vil hjelpe deg med å finne mer glede i hverdagen og håndtere vanskelige tanker.
 • Balance: Hvis du er bekymret for eget alkoholinntak kan du ta en test og finne det ut. Du får hjelp til å bli mer bevisst på forbruket, endre vaner og å håndtere stress.
 • Røykeslutt: Har du prøvd å slutte å røyke tidligere med dårlige resultater? Dette programmet hjelper deg videre, også om du skulle gå på en smell. Programmet har dokumentert effekt og er brukt av mer enn 2 millioner røykere i 50 land.
 • Stress mindre: Kjenner du deg stresset? Dette programmet lærer deg mer om hvor stresset kommer fra, hvordan du kan unngå det, og hvordan du kan håndtere det dersom du blir stresset likevel.

Som medlem i eClinic får du gratis tilgang til programmet Stress Mindre. Se alle programmene.

Forskningen bak Easychange

Som nevnt er dessverre hjernen vår utviklet slik at den motarbeider oss når vi prøver å endre vaner. Det er synd, fordi den vil prøve å stoppe oss selv om endringen vil være bra for oss. Heldigvis finnes det psykologiske teknikker som kan lure hjernen vår til å godta forandring.

De siste 40 årene er det blitt forsket mye på hvordan psykologi kan hjelpe mennesker til å få det bedre i hverdagen. Mindfullness og positiv psykologi er eksempler på dette.

I tillegg til dette har forskerne avdekket over 50 ulike prosesser som kan foregå i hjernen når man prøver å gjøre en endring.

I Easychange blir disse prosessene kalt for prediktorer fordi de kan predikere utfallet av endringsforsøket.

Noen av disse prediktorene er:

 • Hyperbolic discounting: Du er villig til å oppgi en større, men langsiktig belønning til fordel for en mindre, men kortsiktig belønning.
 • Snowballing: Du gir opp fordi du har gjort en liten feil.
 • Selfhandicapping: Du finner på unnskyldninger for hvorfor du ikke vil få det til før du har prøvd.
 • Ego depletion: Du klarer ikke å holde på viljestyrken over tid, noe som kan gjøre at du gir opp.

Trenger du å endre vaner?

Ønsker du deg en sunnere hverdag med mindre stress og bedre humør?

Selvhjelpsprogrammene eClinic tilbyr i samarbeid med Easychange hjelper deg med å endre dårlige vaner og gir resultater som varer.

Easychange har funnet nøkkelen til å endre vaner

Arbeidet Easychange har lagt ned har handlet om å forstå disse prosessene, og å finne løsninger.

Forskningen har nemlig også funnet over 500 ulike teknikker, terapier og metoder som kan bidra til å gi et positivt utfall av disse prosessene. Dette kalles interventer.

Alle prediktorene og interventene er lagret i en database og er brukt for å sette sammen de ulike selvhjelpsprogrammene for endring. Programmene er tilpasset de ulike endringsområdene for å gi de beste resultatene.

Kontakt oss

Ta kontakt for å lære mer om våre tjenester og hvordan de kan tilpasses for å passe inn i ulike forsikringer og bedriftshelsetjenester.

Symptomsjekker

eClinics Symptomsjekker er et avansert AI-verktøy med 880 diagnoser. Det gir deg en oversikt over mulige årsaker til dine symptomer og helseplager. Du mottar råd om hva du bør gjøre videre.

Del denne artikkelen

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.