Bedrift

Reduser sykefravær og ta vare på dine ansatte

Med eClinic vil dine ansatte få effektiv helsehjelp uansett hvor de befinner seg i verden.

Det gir økt trygghet, bedre trivsel og sparte kostnader.

Effektiv helsehjelp

Tilgjengelig for dine ansatte når de trenger det

eClinic gir tilgang til digitale selvhjelpsprogrammer og erfarent helsepersonell som dekker flere språk.

 • Medisinsk hjelp når man har behov for konkrete råd eller hjelp til behandling.
 • Hjelpeprogram for å forebygge sykdom og skade.
 • Mental helsehjelp, både konsultasjoner og selvhjelpsprogrammer.
 • Persontilpasset digital fysioterapi.

Ønsker du mer informasjon?

eClinic medlemsfordeler bedrift

Entry

Digital klinikk i lomma
98,- kr Årsavgift
 • Fri bruk av AI-basert symptomsjekker tilpasset skandinaviske forhold på 5 språk
 • Kostnadsfrie samtaler med sykepleier etter bruk av symptomsjekker
 • Sykepleier kan gjennomføre et mer detaljert intervju med symptomsjekker
 • 10% rabatt på konsultasjoner med våre leger, spesialister og psykologer
 • 20% rabatt på 7 selvhjelpsprogram- for bruk i 12 måneder
 • 10% rabatt på Digital Fysioterapi app

Access

Medisinsk responssenter 24/7
98,- kr Pris per måned
 • Fri bruk av AI-basert symptomsjekker tilpasset skandinaviske forhold på 5 språk , kan utvides til 18 språk
 • Kostnadsfrie samtaler med sykepleier etter bruk av symptomsjekker
 • Sykepleier kan gjennomføre et mer detaljert intervju med symptomsjekker
 • Direkte kontakt med vårt medisinske responssenter 24 timer i døgnet
 • Våre erfarne sykepleiere og leger gir direkte hjelp eller anbefaler videre forløp med spesialister eller annen behandling
 • Våre erfarne psykologer hjelper med anbefaling av videre forløp, rådgivning eller terapi
 • 20% rabatt på konsultasjoner med våre leger og spesialister
 • 10% rabatt på konsultasjoner med våre psykologer
 • 30% rabatt på 7 Selvhjelpsprogram– for bruk i 12 måneder
 • 20% rabatt på Digital Fysioterapi app

Bedriftsmedlem

Medisinsk trygghet

Det er ikke alltid enkelt å vite hva som er fornuftig å gjøre når man selv eller en man har omsorg for blir syk.

Skal man vente, bestille time hos fastlegen eller ringe legevakten?

Er det akutt ringer man alltid 113, men hva med alle de andre gangene man trenger noen å diskutere med?

Som bedriftsmedlem i eClinic får dine ansatte hjelp til  å avklare om deres symptomer trenger medisinsk oppfølging.

De kan starte med å bruke vår anonyme symptomsjekker, så hjelper vi dem videre om nødvendig.

Vi bistår dem på veien og bidrar til riktig behandling til rett tid.

AI-symptomsjekker

Selvhjelp med sikker og effektiv AI-symptomsjekker

Vår verdensledende AI-baserte symptomsjekker (Kunstig Intelligens) er den eneste som på norsk dekker mer enn 880 diagnoser beskrevet med  over 12.000 symptomer.

Siden oppstarten i 2012 er det så langt langt inn mer enn 60.000 spesialisttimer i løsningen, og den videreutvikles kontinuerlig.

Avhengig av problemstillingen tar det bare 3-5 minutter å svare på spørsmål om symptomene dine.

Dersom det er vanskelig å beskrive symptomene sine er det også mulig å peke på en illustrasjon av kroppen (mann, kvinne og barn) for å få forslag til symptomer.

Over 8 millioner pasienter har nå benyttet denne tjenesten som gir en anbefaling om videre behandling. Rapporten gir en oppsummering som vil være nyttig for både pasient og helsepersonell dersom man må inn i et behandlingsforløp. Man kan også laste ned en anonym rapport eller overføre rapporten til eClinic journal.

Kjell Ivar Helgestad (Hvalerlegene): Verdien av symptomsjekker for det totale behandlingsforløp.

Bedriftsmedlem

Digitale verktøy bidrar til rett behandling til riktig tid​

Vi har over 30 års erfaring med å løse medisinske problemer på avstand. Basert på vår unike kunnskap har vi utviklet et avansert Medisinsk Kontrollsenter med effektive og smarte digitale verktøy.

Vi håndterer medisinske data på en sikker måte på tvers av landegrenser og mellom medisinske ressurser, uansett hvor de befinner seg i verden.

eClinic

Mental helsehjelp

Vi i eClinic har en helhetlig tilnærming når vi skal hjelpe dine ansatte.

Det er en rekke faktorer som påvirker kropp og sinn, ofte er det flere ting eller hendelser som samlet gir utslag på vår helsetilstand.

For å kunne bistå dem som kontakter oss optimalt og tilpasse råd og eventuelle behandlingsforløp til deres spesifikke behov, er det nødvendig å samle informasjon gjennom et spørreskjema og en innledende samtaler.

Vi har også også flere selvhjelpsprogrammer som vi vil anbefale å se nærmere på.

Det kan være smarte å bruke disse i en tidlig fase som selvhjelp eller parallelt med at man får hjelp til å avklare og gjennomføre en eventuell behandling.

Psykolog Rikke Gjerde Kvaale om mental helsehjelp for eClinic medlemmer

Vår medisinske plattform sikrer persontilpassede tjenester

Oppfølging av sykepleier

Har man brukt vår symptomsjekker og har spørsmål om resultatet, kan man avtale samtale med en av våre erfarne sykepleiere.

Sykepleieren lytter og gir råd og veiledning til hva man bør gjøre videre om man er i tvil.

Sykepleieren kan også hjelpe med å sette en i kontakt med en av våre spesialister hvis det er ønskelig.

Det er også mulig å bestille direkte konsultasjon med sykepleier.

Tilgang til spesialister

Man kan bestille konsultasjon med en spesialist direkte, eller få anbefalt behandlingsforløp av vårt medisinske team basert på rapport fra symptomsjekker.

Vi har tilgang til

 • Allmennlege
 • Hudlege
 • Barnelege
 • Nevrolog
 • Indremedisiner
 • Psykolog
 

Våre spesialister kan kontaktes via sikker meldingstjeneste eller ved å bestille videokonsultasjoner.

Spesialisttilbudet kan tilpasses ens egne behov ved at vi kontakter en av de 24 spesialitetene vi har dekket i vårt nettverk.

I tillegg til skandinavisk og engelsk behersker vårt medisinske team en rekke  andre språk.

Access medlemmer får 20% rabatt på konsultasjoner.

Ekstra trygghet 
der du er

Vi tilbyr medisinsk assistanse med råd og anbefalinger for å løse problemet der dine ansatte befinner deg.

Vi har over 30 års erfaring i å yte helsehjelp til personer på reise i hele verden.

Har en av dine ansatte en underliggende sykdom kan vi gi deg helserelaterte reiseråd.

Vi kan også samhandle sikkert med andre helseaktører både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom vi får samtykke kan vi utveksle medisinsk informasjon som er relevant for saken med forsikringsselskap, fastlege eller sykehus.

Vi er den skandinaviske assistanse partneren i International Assistance Group.

Tjenester som kommer......

Gi tilgang til ditt eget helsekort

Når noe oppstår på reise, kan medisinliste, allergier og andre viktige opplysninger bidra til en effektiv behandling fra vårt medisinske personell.

Du kan fylle ut ditt eget digitale helsekort som du har tilgjengelig hvor du er

Ditt digitale helsekort sammen med vår journal utgjør din “mobile” journal som følger deg uansett hvor du er i verden.

Dersom det er nødvendig kan vi ved ditt samtykke utveksle journaldata med medisinsk personell på tvers av land og institusjoner.

Digitale hjelpere effektivt for alle

Vi har over 30 års erfaring med å løse medisinske problem på avstand, basert på vår unike kunnskap har vi utviklet et avansert Medisinsk Kontrollsenter med effektive og smarte digitale verktøy.

Vi håndterer medisinske data sikkert på tvers av landegrenser og mellom medisinske ressurser uansett hvor de befinner seg i verden.

Vi har sensorer av høy kvalitet for å sjekke ører, hals og lytte til bryst/lunge. Disse kobles enkelt opp slik at man kan gjøre opptak for å sende over eClinic eller de kan brukes direkte i en konsultasjon med våre leger.

Medisinsk sikkerhetsnett

Vårt Medisinske Kontrollsenter gjør det mulig å utveksle relevant medisinsk informasjon på kryss av institusjoner og landegrenser på en sikker måte. 

Vi dekker mange   spesialistområder  og språk og til plasser tjenestene dersom det er spesielle behov.

Vi kan bistå deg uansett hvor du befinner deg – vi er ditt medisinske sikkerhetsnett.

 

LES MER

 

Tjenestetilbudet utvides kontinuerlig

Vil du bli med som 
investor i eClinic?

eClinic  inviterer alle medlemmer til også å bli medeiere. Du kan lese alt om muligheten på våre investorsider

eClinic Trygg

Vårt medisinske team kan hjelpe deg til et effektivt behandlingsforløp uansett hvor du er i verden.

Det er ikke alltid enkelt å vite hva som er fornuftig å gjøre når du selv eller en du har omsorg for blir syk.

Skal jeg vente, skal jeg bestille time hos legen min eller ringe legevakt?

Er det akutt ringer du alltid 113, men hva med alle de andre gangene du trenger noen å diskutere med?

Som medlem i eClinic får du hjelp til  å avklare om dine symptomer trenger en medisinsk oppfølging.

Start med bruke vår anonyme symptomsjekker, så hjelper vi deg videre om nødvendig.

Vi bistår deg på veien og bidrar til riktig behandling til rett tid.

Lorem ipsum

Trygg

Legg inn din beskrivelse
49,- kr One time
 • Fri bruk av AI- symptomsjekker tilpasset skandinaviske forhold og språk
 • Kostnadsfrie oppfølgingssamtaler med sykepleier
 • Sykepleier kan også gjennomføre et mer detaljert intervju med symptomsjekker
 • Relevante artikler om helse og nyttige portaler for kostnadsfrie selvhjelpstjenester.
 • Verktøy og assistanse for å finne frem til riktig behandling innen mental helse
 • Selvhjelptjenester for å endre vaner og lære mer om dine utfordringer
 • 10% rabatt på konsultasjoner med leger og spesialister.

Ekstra

Legg inn din beskrivelse
99,- kr Pr måned
 • Fri bruk av AI- symptomsjekker tilpasset skandinaviske forhold og språk
 • Kostnadsfrie oppfølgingssamtaler med sykepleier
 • Sykepleier kan også gjennomføre et mer detaljert intervju med symptomsjekker
 • Relevante artikler om helse og nyttige portaler for kostnadsfrie selvhjelpstjenester.
 • Verktøy og assistanse for å finne frem til riktig behandling innen mental helse
 • Selvhjelptjenester for å endre vaner og lære mer om dine utfordringer
 • 20% rabatt på konsultasjoner med leger og spesialister.
 • Direkte kontakt med vårt medisinske responssenter 24 timer i døgnet.
 • Tilgang til et utvalg av spesialiserte tjenester innen mental helse. Både for enkeltpersoner og familier.

Lorem ipsum

Trygg

Legg inn din beskrivelse
49,- kr One time
 • Fri bruk av AI- symptomsjekker
 • Adgang til alle våre sykepleiere og spesialister på melding & video
 • Helsenyheter på epost
 • Relevante artikler om helse og nyttige portaler for kostnadsfrie selvhjelpstjenester.
 • 10% rabatt på konsultasjoner med leger og spesialister.

Ekstra

Legg inn din beskrivelse
99,- kr Pr måned
 • Fri bruk av AI- symptomsjekker
 • Adgang til alle våre sykepleiere og spesialister på melding & video
 • Helsenyheter på epost
 • Relevante artikler om helse og nyttige portaler for kostnadsfrie selvhjelpstjenester.
 • 20% rabatt på konsultasjoner med leger og spesialister.
 • Direkte kontakt med vårt medisinske responssenter 24 timer i døgnet.
 • Tilgang til et utvalg av spesialiserte tjenester innen mental helse. Både for enkeltpersoner og familier.

Premium

Legg inn din beskrivelse
199,- kr Pr måned
 • Fri bruk av AI- symptomsjekker
 • Adgang til alle våre sykepleiere og spesialister på melding & video
 • Helsenyheter på epost
 • Relevante artikler om helse og nyttige portaler for kostnadsfrie selvhjelpstjenester.
 • 20% rabatt på konsultasjoner med leger og spesialister.
 • Direkte kontakt med vårt medisinske responssenter 24 timer i døgnet.
 • Tilgang til et utvalg av spesialiserte tjenester innen mental helse. Både for enkeltpersoner og familier.
 • Digitalt “første- hjelpsskrin”
 • Reisejournal med lagring av relevante data som kan tilgjengeliggjøres for medisinsk personell
 • Selvhjelp preventive tjenester

Komplett

Legg inn din beskrivelse
299,- kr Pr måned
 • Fri bruk av AI- symptomsjekker
 • Adgang til alle våre sykepleiere og spesialister på melding & video
 • Helsenyheter på epost
 • Relevante artikler om helse og nyttige portaler for kostnadsfrie selvhjelpstjenester.
 • 20% rabatt på konsultasjoner med leger og spesialister.
 • Direkte kontakt med vårt medisinske responssenter 24 timer i døgnet.
 • Tilgang til et utvalg av spesialiserte tjenester innen mental helse. Både for enkeltpersoner og familier.
 • Digitalt “første- hjelpsskrin”
 • Reisejournal med lagring av relevante data som kan tilgjengeliggjøres for medisinsk personell
 • Selvhjelp preventive tjenester
 • Assistanse på reise
 • Internasjonal varslingstjeneste
 • Second opinion
 • Personlig kontakt og tilpassede reiseråd