EnglishNorwegian
eClinic stilte med ambulansefly under Greenland E-Extreme

Artiklene på eClinics sider er ment som generell informasjon og er ikke egnet til diagnostisering av egne symptomer. For råd og helsefaglig oppfølging anbefales det å bestille en konsultasjon, eller å bruke vår Symptomsjekker.

AMS stilte med ambulansefly under Greenland Extreme-E

Helgen 28.-29. august ble motorsportløpet Extreme-E arrangert på Grønland. Med seg på laget hadde de blant annet Advanced Medical Support (AMS) som stilte med standby ambulansefly for å kunne gjennomføre medisinsk evakuering. 

Extreme-E ble arrangert under svært krevende forhold nær Russell Glacier på Grønland. Geografi, vær og infrastruktur gjør det svært vanskelig å drive med medisinsk behandling og eventuell evakuering i området.

«Vi snakker extreme sport og extreme location ca 20 km av dårlige grusveie inn imot Russell gletsjer så rent logistisk noe av en utfordring også når man tenker på at nærmeste traumesenter ville være Rikshospitalet, København (4 timer flytur), alternativt Reykjavik.», slik oppsummerer legen Bjørn Søeberg situasjonen.

På grunn av forholdene var det nødvendig for arrangøren å ha et ambulansefly i standby, i tilfelle uhell skulle oppstå. Dette kommer i tillegg til det betydelige medisinske apparatet MDD Europe hadde etablert på stedet. Derfor hadde MDD Europe engasjert AMS for å løse denne delen av oppdraget.

AMS er et naturlig valg for slike oppdrag, da de har lang erfaring i bransjen. Ikke bare med tanke på det medisinske, men også i forbindelse med planlegging og forberedelser for oppdrag under krevende forhold.

I dagene før løpet ble det trent sammen med lokale aktører slik at de hadde et godt samarbeid. Teamet i AMS har uttalt at de var svært imponerte over hva de har fått til av provisoriske fasiliteter i det tøffe landskapet der oppe.  

Lang erfaring gjør det mulig å gjennomføre slike oppdrag

AMS har operert i samarbeid med Air Alsie på Grønland tidligere, og kunne derfor ta med seg denne erfaringen inn i oppdraget og stille med noe forhåndskunnskap om hva de kunne forvente. 

Ambulanseflyet var i standby gjennom arrangementet og hadde med nødvendig utstyr. Med dette utstyret kunne de gi prehospital behandling, samt fortsette denne behandlingen under transport over flere timer.

Turen fra banen til flyplassen i Kangerlassuaq ville ta ca. 30 minutter. På denne tiden ville flysykepleier Tor Olav Olesrud gjort klart alt utstyret som skulle trenges, basert på rapport fra lege Bjørn Søeberg.

Det medisinske teamet har lang erfaring med transport av krevende intensivpasienter, men på dette oppdraget ville situasjonen likevel bli annerledes. Vanligvis er pasienter som skal transporteres stabile og klargjort for reisen på et sykehus. På Grønland ville ikke dette vært mulig – eneste mulighet ville være å evakuere, selv om pasienten skulle være ustabil.

Nettopp derfor var høy kompetanse, detaljert planlegging og samtrening helt nødvendig, slik at teamet var best mulig forberedt på å håndtere en slik situasjon.

Nødvendig med gode samarbeidspartnere

Som tidligere nevnt var AMS engasjert av MDD Europe for å løse dette oppdraget. MDD hadde det medisinske ansvaret under arrangementet, mens AMS hadde ansvar for eventuell medisinsk evakuering. 

Dette viser tydelig hvor viktig det er med gode samarbeidspartnere og et nettverk for å kunne møte utfordringene som kan oppstå under et arrangement under slike ekstreme forhold. 

En ambulanseflytjeneste består av en flyoperativ og en medisinsk del. AMS er et medisinsk selskap, og samarbeider tett med flyselskapet Airwing om leveranse av ambulanseflytjenesten.

«Det ville ikke vært mulig for oss å tilby ambulansefly uten gode samarbeidspartnere som Airwing» – May Laila Furuli, COO AMS.

Hva er det neste for AMS?

De stilte med ambulansefly under Greenland Extreme-E, men dette er bare en av mange tjenester selskapet kan tilby.

Under paraplyen eClinic tilbyr AMS en komplett helseløsning. eClinics mål er å skape en tryggere helsehverdag for 1 milliard mennesker. 

Gjennom eClinic kombineres medisinsk erfaring, digitale verktøy og kunstig intelligens. Det gir bedre helsehjelp til alle.

Hos eClinic står pasientene i fokus: De skal få rett behandling til riktig tid.

Tjenestene som tilbys gjennom eClinic

Sammen med sine samarbeidspartnere kan selskapet levere alt fra ambulansefly, internasjonal assistanse og pasienttransport, til symptomsjekker drevet av kunstig intelligens og symptomanalyse. De tilbyr online legehjelp, men også fysisk behandling og kan være til stede der de trengs.

Tilnærmingen er helhetlig, noe som reflekteres i tjenestetilbudet. De tilbyr hjelp før reise eller legehjelp søkes, når noe skjer – uansett hvor, og oppfølging etter hendelser.

Alt leveres gjennom en sikker medisinsk samhandlingsplattform.

Blant de digitale legetjenestene er det hudlegetjenesten som lanseres først, men det vil etter hvert være mulig å få hjelp innen en rekke spesialistfelt.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.