Nødnummer

Norge har vi tre nødetater; brann 110, politi 112 og helse 113. Det er viktig å vite at uansett hvilket av disse tre numrene du ringer, får du hjelp. Selv om du skulle ringe til feil nødetat vil de hjelpe deg. I store deler av Europa er det et felles nødnummer; 1-1-2.

Internasjonale nødnummer

Her kan du søke etter nødnummer i hele verden: