Ofte stilte spørsmål og svar (FAQ)

Her finner du oversikt over svar på de vanligste spørsmålene vi får. Ta gjerne kontakt med oss om noe mangler.

Generell FAQ

Avtale om medlemskap gjøres ved registrering på websiden https://njrvwoxr3u.wpdns.site/medlem
Det er ulike priser for tjenestene, du finner prisen på booking siden
Booking er åpen for timebestilling hele døgnet. Behandlere legger ut tilgjengelige timer både på dagtid og kveld.
Dersom tidspunktet for konsultasjonen (den bestilte timen) ikke passer, kan du avbestille timen senest 24 timer før avtalt tidspunkt. Beløpet blir i sin helhet refundert på betalingskortet du benyttet. Salgs/brukervilkår kan dere finne link til nederst på siden.
Dersom du ikke møter til en bestilt time, har du ikke rett til refusjon av betalt beløp. Du kan bestille ny time, men må da betale full pris for denne. Som bruker av tjenestene samtykker du til at du ikke har en avbestillings-/angrerett for konsultasjoner som avtales samme dag og for videomøter som avbestilles senere enn 24 timer før de skal starte.
Nei, du kan si opp medlemskapet via medlemskapsportalen til enhver tid.
Ja, hele teamet snakker engelsk i tillegg til skandinavisk. I tillegg behersker teamet multiple språk

Alt helsepersonell i EClinic, har norske autorisasjoner og bred erfaring fra klinikk. De fleste har også tilknytning til sykehus og legevakt i tillegg til arbeidet i eClinic

Våre tjenester er levert som en video- eller telefonkonsultasjon, og konsultasjon basert på utveksling av informasjon i et sikkert miljø.

Legetjenesten FAQ

Vi kan bistå innenfor et stort spekter av fagområder. Veldig mye kan løses gjennom en videokonsultasjon, men noen ganger er det nødvendig med fysisk undersøkelse, henvising til spesialist eller prøvetaking. Da kan vi henvise videre.

Dersom du opplever akutte og alvorlige symptomer som krever øyeblikkelig hjelp bør du ta kontakt med 113 eller legevakt 116117. Hvis du bruker vår symptomsjekker vil denne også rettlede deg dit i slike situasjoner. Det samme gjelder sykdommer og skader som krever fysisk undersøkelse eller prøvetaking.

Eksempler på tidskritiske tilstander hvor man skal kontakte 113: –

  • Akutte kraftige brystsmerter
  • Tegn på hjerneslag
  • Bevisstløshet og kramper 
  • Alvorlige pusteproblemer

Tilsvarende gjelder for komplikasjoner og infeksjoner under graviditet.

Ja, barn under 16 år kan bruke tjenesten i følge med en foresatt. Den foresatte må i forkant logge seg inn med sin egen BankID. Personer over 16 år kan bruke tjenesten alene og kan benytte sin egen BankID.

Vi har samme plikt til å føre journal som andre helsetjenester. Dette skjer i henhold til nasjonale retningslinjer og krav. Dine kontakter med oss blir journalført. Vi har taushetsplikt og deler ikke våre notater med fastlege eller helsetjenesten, med mindre du samtykker til dette. Vi har tilgang til kjerne journal og e-reseptformidler og kan hente informasjon herfra.

Våre leger kan skrive ut kortvarige sykmeldinger ved akutt sykdom. Som hovedregel har vi ikke anledning til å forlenge eksisterende sykmeldinger. Spesielle regler gjelder for Covid-19, hvor vi kan skrive ut sykmelding ved video konsultasjon.

Vi kan skrive enkle legeerklæringer ved akutte behov. Vi kan ikke utferdige legeattester i forbindelse med arbeid, førerkort, forsikring, dvs attester som krever fysiske undersøkelser. Eksamen og heldagsprøver. Kronisk sykdom.
Behov for fritak fra gymnastikk eller lignende aktiviteter
Sykefravær / fravær for militære øvelser.
Legeerklæringer for mottak av offentlige tjenester eller ytelser
Legeerklæringer for førerkort og andre erklæringer som krever fysisk undersøkelse

Ja, vi kan hjelpe deg med utskriving av resepter og forlengelse av eksisterende resepter. Vi anbefaler dog at sistnevnte skjer gjennom fastlege.
Vi kan som hovedregel ikke skrive ut vanedannende medisiner (A-og B-preparater).
Dette gjelder også Pregabalin (-Lyrica) og Gapapentin
Vi kan heller ikke skrive ut legemidler som krever fysisk undersøkelse før oppstart eller oppfølging med prøvetaking eller tette legekontroller

Ja, våre leger kan skrive ut en internasjonal resept for en tidsbegrenset periode, og som kan brukes til å hente ut medisiner på de fleste apotek innad i EU.

JA, våre leger kan gi henvisning til både offentlige og private helsetjenster. Det er legens faglige vurdering som bestemmer hvor du eventuelt kan henvises. Vi forholder oss til de henvisnings kriterier som spesialisthelsetjenesten har definert. Vi står friere når det gjelder henvisning til helprivate tjenester hvor du selv betaler.

Alle våre tjenester er digitale og for å få en “fit to fly ” erklæring må du ha en fysisk medisinsk undersøkelse

Mental helsetjeneste FAQ

Det kan være nyttig å få hjelp av en profesjonell samtalepartner når man over tid har kjent på at tanker og følelser påvirker deg i hverdagen og/eller går utover søvnen din. Søk hjelp når du opplever ubehag, nedsatt aktivitetsnivå eller fungering på jobb/privat og når det tapper deg for energi og overskudd. Om du har alvorlig psykiske symptomer, slik som alvorlig depresjon, rus- eller psykoseproblematikk og/eller selvmordstanker anbefaler vi at du kontakter fastlegen din eller psykiatrisk legevakt.

Ja, det er en aldersgrense på 18 år for å kunne bestille samtale med psykolog/terapeut, se for øvrig mer informasjon på siden som omhandler mental helse.

Ja, en digital konsultasjon hos eClinic er det samme som en fysisk time med terapeut/psykolog. Våre erfarne psykologer og terapeuter har over lengre tid jobbet digitalt og forskning viser at digital samtaleterapi har like god effekt som ordinær samtaleterapi på et fysisk kontor.

Dersom du bestiller en digital konsultasjon med oss, vil den første samtalen være en kartleggingssamtale på 45 min hvor vi blir kjent med deg og det du ønsker innspill på. Her vil vi avdekke hva du finner utfordrende samt hva du trenger av hjelp videre og lage en behandlingsplan. Noen ganger er 1-3 konsultasjoner med råd, støtte og veiledning nok, andre ganger trenger man mer tid. Det avhenger av problematikkens omfang og varigheten. Tema kan være ønske om endring, nedstemthet eller depresjon, pandemiens ringvirkninger, stress, utmattelse og utbrenthet, indre uro og engstelse, konflikter, relasjonelle vansker, belastninger i familie eller på jobb, krise, sorg, tap, ensomhet eller andre tema du ønsker snakke med en profesjonell terapeut om.

Sykepleietjeneste FAQ

Triage er et strukturert intervju støttet av vårt AI-verktøy. Verktøyet er en hjelp for sykepleier til å stille de riktige spørsmål og gi deg gode råd.

Informasjonssikkerhet FAQ

eClinic behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger.Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Mer detaljert informasjon om innhenting og lagring av personopplysninger finner du under Personvernerklæring (nederst på websiden).

All datatrafikk, inkludert videomøtet, er beskyttet med kryptering. Både pasient og helsepersonell logger seg inn med BankID, som sikrer identiteten deres.

Informasjon om timeavtale behandles i henhold til personvernloven og pasientsikkerhetsloven. Vi tar ikke opp videomøte. Helsepersonell dokumenterer konsultasjon i journal. Vi behandler dine helseopplysninger på en sikker og god måte.

Teknisk FAQ

Ja, eClinic benytter BankID/BankID på mobil for å sikre riktig identitet på pasient. Er du under 16 år, kan foreldre eller foresatte bestille time med sin Bank ID

Du kan bruke tjenesten på PC/Mac og mobiltelefon

Forsøk dette:

Sørg for at du er innlogget i forkant av timen. Innloging skjer med BankID eller BankID på mobil.

Sjekk at du har raskt og stabilt internett eller 4G. Om du ikke får snakket med oss på grunn av tekniske problemer, må du gjerne bestille ny time og benytte kontaktskjema slik at vi får refundert den første timen.