1) Generelle Salgsbetingelser og brukervilkår

Oppdatert: Desember 2021

Foretaksinformasjon

Om virksomheten

Advanced Medical Support (AMS) leverer gjennom datterselskaper, og varemerket eClinic, tjenester innen pasienttransport, online legekonsultasjoner og medisinsk beredskap. eClinic tilbyr via websider tilgang til medisinske tjenester og legespesialister i form av telemedisin som video-konsultasjoner, meldinger og rådgivning. 

Produktinformasjon og pris

eClinic selger lege- og spesialistkonsultasjoner over nett. 

Alle priser er oppgitt i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. 
Samlet kostnad for kjøpet vil fremkomme før endelig bestilling, og inkludere alle kostnader 
forbundet med kjøpet, som avgifter, gebyr og leveringskostnader. 

Forbehold

eClinic tar forbehold om utilsiktede feil i beskrivelsen av pris og informasjon om varer/ tjenestene på sidene. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Du finner kontaktinformasjon øverst i dette dokument eller på vår nettside, eclinic.ai 

Salgs- og leveringsbetingelser

Våre tjenester er levert som en video- eller telefonkonsultasjon, og konsultasjon basert på
utveksling av informasjon i et sikkert miljø.

Betaling

eClinic krever betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten blir bestilt og bekreftet av
kunden. Ved bekreftet timebestilling trekkes det avtalte beløpet fra ditt betalingskort.

Der vi benytter samarbeidspartner for en medisinsk konsultasjon, kan våre avtalepartnere ha
andre rutiner for betaling og avbestilling. Betingelsene gjøres tilgjengelig for betaler innen
kjøpstidspunktet. Gjør deg kjent med salgsbetingelsene ved å lese den aktuelle
underleverandørens salgsbetingelse ved bestilling.

Personopplysninger

eClinic behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan
knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet
med andre eksterne register. Mer detaljert informasjon om innhenting og lagring av
personopplysninger finner du under Personvernerklæring (nederst på websiden).

Kortinformasjon

Når du handler hos eClinic blir betalingen behandlet av Stripe, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/ Eurocard. All kortinformasjon oppbevares i henhold til ditt kortselskaps regelverk.

Rutiner for avbestilling / Ikke møtt til avtalt time

Dersom tidspunktet for konsultasjonen (den bestilte timen) ikke passer, kan du avbestille
timen ved å logge inn på din konto. Påloggingsdetaljer til din konto mottok du på din epost
ved bestilling av timen. Timen må avbestilles senest 24 timer før avtalt tidspunkt. Beløpet blir
i sin helhet refundert på betalingskortet du benyttet. 

Dersom du ikke møter til en bestilt time, har du ikke rett til refusjon av betalt beløp. Du kan
bestille ny time, men må da betale full pris for denne.
Som bruker av tjenestene samtykker du til at du ikke har en avbestillings-/angrerett for
konsultasjoner som avtales samme dag og for videomøter som avbestilles senere enn 24
timer før de skal starte. 

2) GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP i eClinic

Disse vilkår regulerer forholdet mellom AMS eClinic AS («eClinic») og medlemmet/medlemmene av eClinic («medlemmet/medlemmene») 

1 Innmelding

1.1 Avtale om medlemskap gjøres ved registrering på websiden https://njrvwoxr3u.wpdns.site/medlem 

1.2 Alle medlemmer skal være registrert med fødselsår, epost og et mobilnummer 

2 Medlemskapstyper – privat

2.1 Enkeltmedlem:  Alle personer over 16 år.     

2.2 Familiemedlem:  Inntil 5 navngitte personer i en familie, hvorav en person er definert som hovedmedlem (kontoeier). 

Medlemskapene med tilhørende fordeler og ytelser er personlige og til privat bruk. 

3 Medlemskapsnivåer

3.1 Ved innmelding blir alle registrert med TRYGG-medlemskap. 

3.2 Det vil over tid utvikles flere medlemskapsnivåer basert på et oppgraderingsprinsipp.  Det vil si at man får tilgang til flere tjenester som også inkluderer tjenestene definert på lavere nivåer. 

3.3 Medlemstjenestene vil være i en kontinuerlig utvikling, men det er betingelsene på kjøpstidspunktet som er gjeldende inntil neste forfall så sant ikke annet er eksplisitt opplyst (eks oppgraderte tjenester som inkluderes).

3.4 Oppgradering til høyere nivåer kan gjøres til enhver tid.   

4 Medlemsfordeler og kjøpte tilleggstjenester

4.1 Medlemsfordelene og kjøpte tilleggstjenester er personlige og kun til privat bruk. 

4.2 Det er de til enhver tid navngitte personene som innehar rettighetene til medlemsfordelene og de kjøpte tjenester.  Nærmere beskrivelse finnes under beskrivelse av de enkelte medlemsnivå. 

5 Endringer/overdragelse

5.1 Endring av personalia på registrerte medlemmer gjøres via egen brukerkonto på eClinic.ai 

5.2 Medlemskapene er personlige og kan ikke overdras. 

6 Varighet/gyldighet

6.1 Alle medlemskapsnivåer bestilles for 1 år av gangen og fornyes automatisk inntil oppsigelse.  

7 Priser

7.1 De til enhver tid gjeldende priser er publisert på www.eclinic.ai/medlem.  Ulike kampanjer kan forekomme. 

7.2 Alle priser er årlige og fornyes automatisk på utløpsdato. 

7.2 Endring av pris på løpende tjenester vil bli varslet minimum 1 mnd før fornyelsestidspunkt. 

8 Betaling

8.1 All betaling skjer forskuddsvis pr. måned eller pr. år (rabattert) via betalingsanordning tilrettelagt på portalen https://njrvwoxr3u.wpdns.site/medlem. Betalingsbekreftelse utstedes automatisk.

8.2 Ingen tjenester kan kreves levert før gyldig betaling er registrert.   

8.3 Innbetalt avgift/kontingent regnes som forfalt og refunderes ikke dersom annet ikke er angitt under de ulike medlemskapspakker. 

9 Oppsigelse

9.1 Medlemmet kan si opp medlemskapet via medlemskapsportalen til enhver tid. 

9.2 eClinic kan si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning dersom medlemskapsavgiften ikke betales innenfor utløpet av angitt forfallsdato i betalingspåminnelsen eller ved misbruk nærmere beskrevet under de ulike medlemskapsnivåer. 

10 Kommunikasjon

10.1 All dialog med medlemmet foregår digitalt og er på norsk eller engelsk for de som ønsker det. 

10.3 eClinic forbeholder seg retten til å sende ut relevant informasjon om medlemskap og tjenester i den digitale kanalen som er mest hensiktsmessig 

11 Misbruk/bortfall av tjenester

11.1 Bruk av tjenesten i strid med medlemsvilkårene vil kunne resultere i utestengelse

12 Endring av Vilkårene

12.1 eClinic kan endre vilkår og priser ved fornyelse.  Endringene trer i kraft ved fornyelse og vil varsles minimum 1 måned i forkant. 

12.2 eClinic kan avvikle hele eller deler av medlemsordningen og vil da refundere en forholdsmessig andel av medlemsavgiften dersom medlemskapsfordelene ikke kan opprettholdes for betalt periode. 

2a) VILKÅR FOR MEDLEMSTJENESTENE I «TRYGG»

A1 Nærmere beskrivelse av fordelene og evt begrensninger

A1.1  Fri bruk av AI- symptomsjekker tilpasset skandinaviske forhold og språk 

A1.2  Kostnadsfrie oppfølgingssamtaler med sykepleier 

A1.3  10% rabatt på konsultasjoner med leger og spesialister 

A1.4  Selvhjelptjenester innen mental helse  

A1.5 Mental helse: – 10% rabatt på samtale med psykolog 

A1.6 Relevante artikler om helse og nyttige portaler 

A2 Pris og betaling

A2.1 Årlig avgift på NOK 49,- for enkeltmedlem og NOK 99,- for familiemedlemsskap.  Beløpet belastes i helhet ved påmelding. 

A2.2 Betaling skjer direkte via betalingsløsning på www.eclinic.ai/medlem 

A3 Angrerett jfr Angrerettsloven

9.1 Medlemskapet anses som påbegynt fra det tidspunkt innregistrering har skjedd.  

9.2 Det er ingen angrerett på innmeldingsgebyret TRYGG ihht Angrerettsloven §22, ledd c og n 

2b) VILKÅR FOR MEDLEMSTJENESTENE I «EKSTRA»

B1 Nærmere beskrivelse av tjenestene og eventuelle begrensninger

Tjenestene bygger på ytelsene i «TRYGG» og i tillegg kommer: 

B1.1  Direkte tilgang til Medical Control Center på telefon 24 timer i døgnet 

B1.2 Mental helse: – 20% rabatt på samtale med psykolog 

B1.3  20% rabatt på spesialistkonsultasjoner. 

B2 Pris og betaling

B2.1 Priser:  

B2.2 Ingen medlemstjenester kan gjøres krav på før alle betalinger er godkjent. 

B3 Angrerett jfr Angrerettsloven

3.1 Medlemskapet anses som påbegynt fra det tidspunkt innregistrering har skjedd.  

3.2 Angrerettskjema og prosedyre jfr Angrerettsloven (14 dager) blir vedlagt bestillingen.  Refusjon av betalt beløp er underlagt en manuell prosess og kan ta inntil 30 dager fra mottak. 

3.3 Dersom en tjeneste aktivt er benyttet, bortfaller Angreretten. 

B4 Misbruk/bortfall av tjenester

B4.1 Kan innføres senere