Tjenester | Mental helse

Kontakt psykolog når det passer deg

Med vår meldingstjeneste får du svar fra psykologen innen 48 timer.

Skriv inn spørsmålet ditt og få en tilbakemelding med gode råd og innspill. Psykologen sender deg skriftlig svar på e-post med informasjon innen utløp av neste virkedag. Svarmail vil komme fra en noreply adresse. E-posten inneholder en link som du åpner med en kode til din mobiltelefon. 

Vi hjelper deg når du trenger det!

eClinics psykologtjenseste

Hva kan vi hjelpe deg med?

eClinics psykologtjenseste tilbyr hjelp, råd og støtte der  du befinner deg – uansett om du bare trenger råd om én enkelt problemstilling, eller har behov for et lengre samtaleforløp.

Det er helt uforpliktende å bestille en samtale.

eClinic er her for deg, når du trenger det!

Indre uro/engstelse

Noen ganger kan vi oppleve indre uro og engstelse.
Da kan det være nyttig å gjøre tiltak for å redusere uroen og få mer balanse i hverdagen.
Vi utreder og behandler!

Stress og bekymring

Om du har kjent deg stresset og/eller bekymret over en periode, kan det være nyttig å få sortert tanker og følelser. Få nye mentale verktøy for å stresse ned og håndtere bekymringer!

Nedstemthet

Om du kjenner deg trist og nedstemt, er det mye vi kan hjelpe deg med i eClinic. Digital samtaleterapi for depresjon har like god effekt som tradisjonelle konsultasjoner på et kontor. La oss hjelpe deg!

Pandemien gjorde oss mer sosialt isolert enn noen gang tidligere. Om du kjenner på sosial engstelse og/eller ensomhet er det nyttig å få snakke om og å få gode råd om virkningsfulle tiltak du kan foreta deg.

Utfordrende relasjoner i privatlivet eller på jobb kan over tid oppleves som svært vanskelige.

Hos oss kan du få innspill og råd fra en nøytral fagperson som kan hjelpe!

Søvnvansker

Om du har utfordringer med dårlig søvn, lang innsovningstid, hyppige oppvåkninger, eller nedsatt søvnkvalitet, kan det være svært nyttig med utredning, profesjonelle innspill, psykoedukasjon og råd om virkningsfulle tiltak!

Vanskelige relasjoner, konflikter og/eller kriser privat eller i jobbhverdagen din kan påvirke deg negativt. Vi kan gi deg innspill, råd og veiledning i hvordan best mulig håndtere og navigere i slike omstendigheter.

Selvledelse

Å ta eierskap over egen tid og hverdag, definerer livet du lever. Det å lage rutiner og struktur du kan trives bedre med, tilrettelegger for at det vil være lettere å ta gode valg og gjennomføre det du ønsker.

Å dele det vanskelige rundt et tap, en krise, et brudd eller et svik er i seg selv helende. Det kan også være til god hjelp å snakke om de ulike sorgfasene du går gjennom og hvordan best mulig takle disse. Vi er her for deg!

Ledersamtale

Når du ønsker utvikling og tid til refleksjon over eget lederskap kan en organisasjonspsykolog hjelpe deg med innspill og råd om hvordan forvalte egne styrker og bedriftens ressurser på en bedre måte.  Få nyttig inspirasjon og verktøy til egen lederutvikling.»

Selvfølelse

Livet byr på utfordrende perioder hvor vi kan bli mer utilpasse, usikre og sårbare.

Dette kan gå utover selvbildet, selvfølelsen og selvtilliten.

Ønsker du styrke selvfølelsen din?

Ta kontakt i dag for en samtale!

Mental helsehjelp

Vi i eClinic har en helhetlig tilnærming når vi skal hjelpe deg.

Det er en rekke faktorer som påvirker kropp og sinn, og ofte er det flere ting eller hendelser som samlet gir utslag på vår helsetilstand.

For å kunne bistå deg optimalt og tilpasse råd og eventuelle behandlingsforløp til dine spesifikke behov er det nødvendig å samle informasjon gjennom et spørreskjema og en innledende samtaler.

Vi har også også flere selvhjelpsprogrammer som vi vil anbefale deg å se nærmere på.

Det kan være smarte å bruke disse i en tidlig fase som selvhjelp eller parallelt med at du får hjelp til å avklare og gjennomføre en eventuell behandling.

Psykolog Rikke Gjerde Kvaale om mental helsehjelp for eClinic medlemmer

Hvorfor kontakte en psykolog

Når tanker, følelser og/eller atferd endres grunnet belastning eller slitasje over tid, kan det være svært nyttig å få innspill på situasjonen du står i. Du kan blant annet få veiledning, støtte og råd rundt rutiner, strukturer, strategier og verktøy som kan bli små grep du foretar deg for å få det bedre.

Disse små grepene vil kunne utgjøre en større forskjell enn du tror.

Ta deg tid til deg selv – la oss stoppe opp litt sammen for å utforske hva du strever med. Vi kan i samarbeid komme frem til hva du mangler, trenger eller ønsker av endring.

Hvem passer disse tjenestene for?

For å benytte våre tjenester for mental helse må du være over 18 år. Om du er foresatt til barn eller unge under 18 år og ønsker støtte, råd og veiledning rundt utfordringer som omhandler barnet, kan vi tilby samtaler rundt dette.

Mental helsetjeneste FAQ

Det kan være nyttig å få hjelp av en profesjonell samtalepartner når man over tid har kjent på at tanker og følelser påvirker deg i hverdagen og/eller går utover søvnen din. Søk hjelp når du opplever ubehag, nedsatt aktivitetsnivå eller fungering på jobb/privat og når det tapper deg for energi og overskudd. Om du har alvorlig psykiske symptomer, slik som alvorlig depresjon, rus- eller psykoseproblematikk og/eller selvmordstanker anbefaler vi at du kontakter fastlegen din eller psykiatrisk legevakt.

Ja, det er en aldersgrense på 18 år for å kunne bestille samtale med psykolog/terapeut, se for øvrig mer informasjon på siden som omhandler mental helse.

Ja, en digital konsultasjon hos eClinic er det samme som en fysisk time med terapeut/psykolog. Våre erfarne psykologer og terapeuter har over lengre tid jobbet digitalt og forskning viser at digital samtaleterapi har like god effekt som ordinær samtaleterapi på et fysisk kontor.

Dersom du bestiller en digital konsultasjon med oss, vil den første samtalen være en kartleggingssamtale på 45 min hvor vi blir kjent med deg og det du ønsker innspill på. Her vil vi avdekke hva du finner utfordrende samt hva du trenger av hjelp videre og lage en behandlingsplan. Noen ganger er 1-3 konsultasjoner med råd, støtte og veiledning nok, andre ganger trenger man mer tid. Det avhenger av problematikkens omfang og varigheten. Tema kan være ønske om endring, nedstemthet eller depresjon, pandemiens ringvirkninger, stress, utmattelse og utbrenthet, indre uro og engstelse, konflikter, relasjonelle vansker, belastninger i familie eller på jobb, krise, sorg, tap, ensomhet eller andre tema du ønsker snakke med en profesjonell terapeut om.

Medisinsk hotline - 24/7/365

I noen situasjoner er det viktig å snakke med fagpersoner. Vårt virtuelle medisinske kontrollsenter tilbyr abonnementstjenester eller white label-tjenester, levert av erfarne sykepleiere og leger.