eclinic-perfekt-tidspunkt-investering

Perfekte tidspunkt for å investere i helseteknologi

De siste årene har investorer og venturefonds som tidligere ikke har investert særlig mye i helse, begynt å se på mulighetene for å investere i helsesektoren, da spesielt i helseteknologi og digitale helsetjenester.

Ifølge Global Markets Insights bør verdien av markedet for helseteknologi øke til 400 milliarder dollar i 2024. Det er flere faktorer som driver denne veksten, men helseteknologi er den største enkeltfaktoren. Men selv om investeringene i startups på feltet digitale helsetjenester har vært betydelig de siste årene, har vi enda til gode å se et stort skifte i måten helsetjenester leveres på.

Men det vil også komme. For helseteknologi og digitale helsetjenester vil føre til disrupsjon i helsesektoren. Etterspørselen etter innovative produkter og løsninger som bærbare enheter, digitale konsultasjoner, apper og skybaserte plattformer vil bare fortsette å øke.

Samtidig som etterspørselen øker, øker også investorers interesse for å investere i sektoren.

Hvorfor øker interessen nå?

Tradisjonelt har aktører som aktive eierskapsfond holdt seg unna investeringer i helsesektoren på grunn av kompleksiteten og uforutsigbarheten i bransjen. I tillegg har et fragmentert landskap og svingende markeder spilt en rolle.

Dette ser vi imidlertid en endring i, og inntoget av digital teknologi i bransjen er en stor årsak til dette. Innen det voksende feltet helseteknologi åpner det seg spennende nye investeringsmuligheter for deg som er villig og i stand til å omfavne og tilpasse deg dette nye paradigmet.

Pågående deregulering i hele den globale helseindustrien gjør det enda lettere å ta i bruk ny teknologi, inkludert skylagring, apper og tilkoblede, bærbare enheter og KI.

Når også store selskaper, som for eksempel Pfizer, investerer i digital helse akselererer dette den digitale helsesektoren i sin helhet, og vi begynner endelig å se det digitale helsemarkedet modne med betydelige exit -verdivurderinger på over 1 milliard dollar, noe som tiltrekker seg flere investeringer i sektoren.

Hvorfor økt interesse for investering i akkurat helseteknologi og digitale helsetjenester?

Verden står foran en kommende eldrebølge. I tillegg øker gjennomsnittlig levealder jevnt. Denne kombinasjonen gir oss en større andel eldre, samtidig som at vi lever lengre.

Dette betyr at vi vil trenge flere og bedre behandlingsalternativer for å kunne håndtere fremtidige helseutfordringer.

For å kunne møte disse kravene og utfordringene må helsesektoren effektivisere eksisterende løsninger samtidig som de tar i bruk helt nye løsninger og teknologier.

For digitale helsetjenester er virkelig revolusjonerende. De vil gjøre det mulig for operatører i sektoren å endre og fornye tjenestetilbudet, noe som kan forbedre pasientens helse og velvære.

Og akkurat nå er det mye som rører på seg på investeringsfeltene helseteknologi og digitale helsetjenester.

Ikke minst fordi vi er på vei gjennom en pandemi.

Hvorfor pandemien har så stor betydning

COVID-19 pandemien har skapt et perfekt bakgrunnsteppe for å utvikle og avansere teknologien og de digitale løsningene i helsesektoren.

Ifølge Mercom Capital Group nådde den globale venturekapital-finansieringen til digitale helseforetak 10,3 milliarder dollar i løpet av de første ni månedene av 2020.

Med en markedsverdi på 141,8 milliarder dollar i 2020, er det forventet at den digitale helse-sektoren vil øke med rundt 17,4 % mellom 2021 og 2027.

Pandemien har virkelig åpnet øynene for mulighetene og behovene innen helsesektoren. For ingen kan benekte at helsen vår og vår tilgang til helsetjenester påvirker alle deler av livet rundt om i verden, inkludert arbeidslivet, skolegang og fritid.

Første møte med digital helse

Under pandemien har mange hatt sin første digitale konsultasjon hos legen, siden det har vært vanskelig å møtes ansikt til ansikt.

Før pandemien utgjorde digitale konsultasjoner bare 1-2 % av alle legebesøk. Nå står de for ca. 30 % av alle besøk.

Ifølge undersøkelser ønsker 66 prosent av forbrukerne å ta i bruk digitale konsultasjoner, mens opptil 40% av primærhelsetjenestene kan gjennomføres digitalt.

På grunn av COIVD-19 vil 2020 vil bli husket som et vendepunkt for digitale helsetjenester.

Resultatet av pandemien har vært en økt bruk av innovative teknologier innen helsesektoren – i tillegg til forbedrede digitale konsultasjoner, inkluderer løsningene verktøy for fjerndiagnostisering og apper relatert til mental helse.

Nå som vi har sett at det er mindre smertefullt enn forventet for både helsepersonell og pasienter å ta i bruk slike løsninger, spår vi at vi vil se flere og flere teknologier bli introdusert. Forhåpentligvis vil dette føre til flere og flere løsninger som kan brukes i forebyggende behandling. Slik kan vi kanskje også på sikt redusere utgiftene til helsetjenester.

Digitale helsetjenester blir viktigere

Med bakgrunn i pandemien har mange millioner mennesker verden over blitt nødt til å prøve en ny, digital tilnærming i helsevesenet. Og de likte det. Disrupsjonsteknologier tjener på dette fordi de ikke trenger å bruke penger på markedsføring for å få pasienter ut på markedet eller risikerer å bli etterlatt.

Bærbare og digital teknologi for helsetjenester vil spille en stadig viktigere rolle når det gjelder å overvåke pasienters verdier, tilby støtte og transformere helseindustrien – alt fra komforten i pasientens hjem.

Fremveksten av digitale hjelpemidler har gitt bedre mulighet til å lette tilrettelegge for fjerndiagnostikk og å utvide omfanget av bruk av applikasjoner for ekstern pasientovervåking.

Når vi ser fremover, spår bransjeeksperter at den neste hindringen vil være å finne ut hvordan vi kan tilby komplette omsorgsløsninger, som vil inkludere sømløs vurdering og henvisninger mellom fjernbehandling og personlig behandling for å forbedre den generelle pasientomsorgen.

Dette er noe eClinic har fokus på, og ved bruk av for eksempel den KI-assisterte symptomsjekkeren vil pasienter få råd om hva de bør gjøre videre.

Det at digitale helsetjenester må gå lenger enn bare isolerte videokonsultasjoner for å integrere digitale helsetjenester i et system som matcher behandling til spesifikke behov og optimaliserer tilgangen til omsorg representerer den største muligheten i markedet.

Helseteknologien utvikler seg

I tillegg til digitale helsetjenester har helseteknologi et stort potensial for å utvikle løsninger på langvarige problemer innen helsevesenet og å få løsningene raskt ut til pasienter. For investorer er dette spesielt tiltalende. Derfor er dette et perfekt tidspunkt for å investere. For mange er det viktig å gå tidlig inn i selskaper for å støtte veksten.

For øyeblikket er det spesielt interessant å se på helseteknologi som kan føre til forbedringer av eldreomsorgen og behandling av kroniske sykdommer.

Sammenlignet med fysiske konsultasjoner gir digital helse oss mange fordeler. I dag finnes det mange ulike bærbare enheter som kan måle og overvåke pasientens symptomer i sanntid, som puls, blodsukker og EKG.

Disse dataene kan lagres og analyseres og brukes for å bedre pasientsikkerheten i hjemmet. Med slik teknologi kan man tilby løsningsorienterte behandlinger basert på den tilgjengelige informasjonen.

Hvorfor bør du investere nå?

Det er åpenbart at digitale helsetjenester kan øke effektiviteten og redusere kostnadene i helsesektoren, samtidig som det gir mulighet for mer tilgang til omsorg og et redusert behov for fysisk oppmøte og innleggelse på sykehus.

Dette driver investeringer i helseteknologi, digitale helsetjenester og helsesektoren forøvrig.

Gjennom tettere oppfølging av pasientene med ulike helseteknologier, kan forebyggende behandling bidra til å redusere antallet gjeninnleggelser av pasienter med kroniske sykdommer.

Global finansiering med venturekapital for digitale helseinvesteringer og finansiering av helsehjelp har økt til 15 milliarder dollar i første halvdel av 2021, hovedsakelig drevet av investeringer i digitale helsetjenester.

Det er en fantastisk tid for å vurdere å investere i digitale helsetjenester etter hvert som integrasjonen av helseteknologi i ulike deler av sektoren stiger.

Pandemien får ringvirkninger

Pandemien vil utvilsomt skape langsiktige konsekvenser og ringvirkninger i helsesektoren. Den raske utviklingen innen digitale helsetjenester og økte bruken ligner ikke noe vi har sett tidligere.

Den uunngåelige endringen fører med seg et behov for forbedret informasjonsutveksling og økt tilgang til og integrering av helseteknologi.

Utviklingen og implementeringen av helseteknologi og digitale helsetjenester kan også hjelpe helsesektoren med å skape en bedre pasientopplevelse.

Noen tanker om veien videre

Bransjetrender er i stand til både å drive langsiktig innovasjon og å skape kortvarige løsninger som går i glemmeboken. Hvis dette kombineres med faktorer som uberettiget høye verdivurderinger, en flom av nye aktører og et dårlig exit-marked, kan et voksende marked og økt interesse tyde på overdreven entusiasme.

Om du er klar for å utvide investeringsporteføljen og tror du kan bidra inn i en bedrift på feltene helseteknologi eller digitale helsetjenester er dette et perfekt tidspunkt for å investere.

Hva investorer som vurderer å investere i helsesektoren bør se etter

Økende venturekapitalfinansiering i den digitale helsesektoren vil sannsynligvis eskalere markedsveksten etter hvert som flere investorer begynner å se og forstå mulighetene i sektoren.

Skal du investere i selskaper som driver i den digitale helsesektoren er det flere ting å se etter.

Blant annet bør selskapet ha en sterk datastrategi. Dette er gjerne selskaper som er ledende innen sin nisje, og som utnytter data, analyse, arbeidsflyter og nye plattformer for å endre måten en bransje fungerer på.

Et godt stalltips er å fokusere på selskaper som samler inn data og har en plan for å gjøre data til handling, ikke bare å samle inn data for å samle inn data.

Det bør også foreligge en solid og levedyktig forretningsmodell.

Selskapet bør også ha en viss sosial påvirkning og et ønske om å “gjøre helse bedre” ved å støtte digitale løsninger som kan gjøre en forskjell for pasientene.

Er man i tillegg imponert over gründerne og deres trekkraft i sine respektive markeder, selskapets misjon og ledelsen har en god kommersiell tilnærming og har inngått langsiktige samarbeid som muliggjør rask vekst er dette et godt grunnlag for å vurdere om du skal gjøre en investering.

Det kan også være interessant å høre litt om hvordan noen av Norges mest profesjonelle investeringsmiljøer tenker om investeringer i helse. Hør opptak av workshoppen avholdt av Norwegian Smart Care Cluster. Der forteller de ulike aktørene om hvordan de tenker rundt investering i selskaper som driver med helseteknologi.

Kontakt oss

Ta kontakt for å lære mer om våre tjenester og hvordan de kan tilpasses for å passe inn i ulike forsikringer og bedriftshelsetjenester.

Gratis symptomsjekker

eClinics anonyme symptomsjekker er et avansert AI-verktøy som oversikt over mulige årsaker til dine symptomer eller helseplager. Du mottar råd om hva du bør gjøre videre.

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.