EnglishNorwegian
eclinic-mental-helse

Artiklene på eClinics sider er ment som generell informasjon og er ikke egnet til diagnostisering av egne symptomer. For råd og helsefaglig oppfølging anbefales det å bestille en konsultasjon, eller å bruke vår Symptomsjekker.

Mental helse: Når trenger du hjelp til å håndtere utfordringene?

Gjennom koronapandemien har verden vært satt på prøve. Det har krevd mye av oss alle, og vi har måtte gjøre tilpasninger i hverdagen. Vi har fått noen nye vaner, og lært oss å være sosiale på nye måter. Da er det viktig å ta en fot i bakken og kjenne på hvordan dette påvirker oss. Å jobbe med egen mental helse handler om hvordan du har det, og hvordan du kan møte utfordringene du eventuelt har.

Å skulle omstille seg kan nemlig være tøft.

Der du tidligere kanskje har vært svært aktiv er du nå kanskje engstelig for å samles i store folkemengder. Kanskje blir du stresset av tanken på å skulle ta opp igjen alle aktiviteter fra før pandemien. Kanskje er du redd for at den gode relasjonen du har skapt med partneren din skal svekkes av hverdagens kjas og mas.

Når tanker, følelser og atferd endres grunnet belastning over tid, kan det være nyttig å få innspill på situasjonen du står i.

En profesjonell samtalepartner kan gi deg god hjelp når tanker og følelser påvirker deg i hverdagen eller går ut over søvnen.  

Opplever du ubehag, nedsatt aktivitetsnivå, eller at du fungerer dårligere på jobb eller i privatlivet, og at dette tapper deg for energi og overskudd, anbefaler vi at du søker hjelp.

Ved alvorlige og mer akutte psykiske symptomer, som depresjon, rus- eller psykoseproblematikk og/eller selvmordstanker anbefaler vi at du kontakter fastlegen din eller psykiatrisk legevakt for rask hjelp.

Kontakter du en profesjonell samtalepartner kan du få veiledning, støtte og råd rundt rutiner, strukturer, strategier og verktøy som kan hjelpe deg til en bedre hverdag.

Små grep kan utgjøre en stor forskjell.

Trenger jeg egentlig psykolog?

Det er nok mange som tenker at de ikke har «store nok» problemer til å oppsøke denne typen hjelp. Mange syns det er enklere å gå til lege med en fysisk plage, enn å gå til psykolog med en psykisk plage. Men det er like viktig å ta psykiske plager på alvor.

Har du kanskje tenkt at «Det er andre som har det verre, jeg trenger da ikke psykolog»? Da er det viktig å huske at det er din opplevelse av dine utfordringer som er kriteriet for å oppsøke psykolog. Det å ta ansvar og søke hjelp når du føler at du trenger det kan også forebygge større problemer senere.

Det viktigste kriteriet for å ta kontakt er at du har noe du ønsker å jobbe med.

Det at andre kanskje har det verre, betyr ikke det at du må lide i stillhet. Det er ingen andre enn du selv som avgjør om du vil ha nytte av å snakke med en psykolog. Du skal være stolt over å ta tak i utfordringer knyttet til mental helse., det krever ofte mye innsats fra deg selv.

Utfordringer en psykolog kan hjelpe deg med

Det kan være mange ulike årsaker til å oppsøke en psykolog. Psykologene i eClinic er klare for å veilede deg for å løse dine utfordringer. De kan hjelpe deg med å forbedre din mentale helse.

Om ønskelig kan finner du mer informasjon og timebestilling på disse sidene.

I listen under ser du en oversikt over noen av utfordringene en psykolog kan hjelpe deg med:

Stress og bekymring

Vi mennesker er skapt for å kunne håndtere stress i kortere perioder. Føler du derimot i lengre perioder at livet har for mange krav, plikter og gjøremål og at du har for liten tid til å hente deg inn på, kan du merke at stresset tærer på.

Typiske symptomer kan være:

 • Følelsen av å være stresset
 • Kjennes ut som man har hjertet i halsen / sterk hjertebank
 • Føler seg ikke utvilt
 • Redusert søvnkvalitet
 • Stresset går ut over kognitive funksjoner som hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon

Å snakke med en fagperson kan hjelpe deg med å kartlegge omfanget av stresset og hvilken påvirkning det har på deg. Da kan du få verktøy å jobbe med, og hjelp til å unngå utmattelse eller utbrenthet.

Indre uro/angst

Om du går med for mange tanker og bekymringer i hodet kan dette oppta store deler av energioverskuddet ditt. Merker du at du tankene dine er preget av negative spiraler som øker indre uro og engstelse kan det være nyttig å gjennomføre tiltak for å få det bedre.

Indre uro og bekymringer kan påvirke søvnkvaliteten din, noe som vil hindre deg i å bygge opp energi for morgendagen.

Å lufte tankene dine for en profesjonell fagperson kan være nyttig.Ved hjelp av evidensbaserte metoder kan de gi deg nye verktøy og strategier for å håndtere tankerekkene.

Nedstemthet

Det er naturlig at ikke alle dager er like gode. Men dersom du over tid merker at du kjenner på tristhet, manglende glede, tiltakslyst og initiativ, kan det være godt å snakke med en profesjonell som kan veilede deg.

I slike perioder kan man ha negative tanker om seg selv, andre, og om fremtiden. Det er ofte vanskelig å ta gode valg for seg selv, og mange kjenner på motløshet og meningsløshet. En fagperson kan hjelpe deg med å håndtere situasjonen og å forebygge at tilstanden forverres.

Ensomhet

Det er en vanlig misforståelse at man må være alene for å føle seg ensom. Ensomhet er mer en følelse av å være alene, ikke ha kontakt med andre, ikke føle seg sett. På sikt kan denne følelsen tære på, og gi flere utfordringer med mental helse.

Derfor er det viktig å gjøre tiltak for å håndtere denne følelsen.

Enten du kjenner på ringvirkninger av sosial isolasjon under pandemien, en ensom hverdag på hjemmekontor eller en mangel på nære relasjoner og føler at ensomheten kan være tung å bære alene, kan det være godt å snakke med noen som kan gi deg råd om tiltak du kan foreta deg.

Relasjonelle vansker

Relasjoner kan være vanskelige uavhengig av om det gjelder på jobb, i familien eller i vennskapsrelasjoner. Merker du at den negative kommunikasjonen tærer på humøret ditt, energien din eller livssituasjonen, kan det være nyttig å få innspill fra en nøytral part som kan tilby nye perspektiver og kommunikasjonsstrategier for relasjonen(e) du ønsker å forbedre.

Søvnvansker

Du tenker kanskje ikke at søvnvansker har en klar forbindelse med mental helse, men med mindre det er en klar fysisk årsak som ligger til grunn kommer de ofte i forbindelse med andre utfordringer. Søvnproblemer kan være forårsaket av mentale utfordringer, men også forverre problemene du sliter med.

Utfordringer med søvnen kan påvirke energinivået, humøret og helsen din. Søvnproblemer kan være knyttet til en eller flere av søvnfasene vi gjennomgår. Eksempler er problemer med innsovning, at du våkner ofte, nedsatt søvnkvalitet eller at du ikke kjenner deg utvilt.

En fagperson kan hjelpe deg med å analysere søvnhygienen- og rutinene du har i dag. Slik kan de bistå deg med informasjon om søvnbehov og komme med nyttige forslag til endringer du kan gjennomføre. Du kan også få veiledning underveis i endringsperioden.

Konflikt/krise

Vanskelige, konfliktfylte og utfordrende relasjoner og/eller tema i jobbhverdagen din, kan oppleves tærende, negative og energikrevende.

Da kan det være godt å få snakket med en fagperson om omstendighetene. Slik kan du få innspill på hva du kan foreta deg; kommunikasjonsstil, tilbakemeldingskultur og relevante verktøy vil bli belyst i en slik rådgivning.

Selvledelse

Selvledelse er viktig fordi du på denne måten tar eierskap over egen tid og hverdag. Det hjelper deg med å leve det livet du ønsker. Å lage rutiner og struktur du kan trives bedre med, tilrettelegger for at det vil være lettere å ta gode valg og gjennomføre det du ønsker.

Dette kan du få god hjelp til å kartlegge og utarbeide endringer for.

Sorg

Samtaleterapi kan være god hjelp dersom du har opplevd et brudd, tap eller svik i nære relasjoner. Det å få delt de vanskelige tankene og følelsene er helende i seg selv, men det kan også være til god hjelp å få informasjon om de ulike fasene man ofte går gjennom og hvordan du best mulig kan håndtere disse.

Selvfølelse

Utfordrende perioder i livet kan gjøre oss mer utilpasse, usikre og sårbare. Dette kan gå utover selvbildet, selvfølelsen og selvtilliten. Ønsker du å styrke selvfølelsen din kan en samtale med en profesjonell hjelpe deg på veien ved at du får verktøy og strategier du kan ta i bruk.

Når kan det være nyttig og når bør du søke hjelp?

Livet vil aldri være helt problemfritt, men du må aldri undervurdere evnen din til å komme deg gjennom vanskelige situasjoner i livet. Mental helse er ikke en statisk verdi, derfor vil du alltid oppleve svingninger.

Det er derfor nyttig å skille mellom når det kan være nyttig å gå til psykolog, og når du bør oppsøke hjelp.

Statistisk sett vil rundt halvparten av den voksne befolkningen slite med en psykisk lidelse som angst eller depresjon på ett eller annet tidspunkt i livet. Er plagene milde eller moderate klarer de fleste å fungere greit i hverdagen.

Har du slike milde eller moderate utfordringer kan det likevel være slik at du merker at du må bruke ekstra krefter på å håndtere hverdagen.

I slike situasjoner er det typisk at du klarer å gå på jobb, samtidig som at du merker at de psykiske utfordringene påvirker livskvaliteten din. For eksempel ved at du har lite energi til overs til andre aktiviteter.

Har du det slik kan det være svært nyttig å oppsøke hjelp for å få hjelp til å snu den negative trenden.

Tilfeller der du bør søke hjelp

Om problemene vokser seg større og blir vanskelige å håndtere er dette et tegn på at du bør søke hjelp.

Dette kan for eksempel være at du merker at de psykiske utfordringene dine plager deg de fleste dager. Spesielt viktig er det å søke hjelp om utfordringene dine går ut over skole, jobb, og/eller relasjoner.

Ved å oppsøke en profesjonell samtalepartner kan du få hjelp til å jobbe deg gjennom motløshet og følelsen av å være fastlåst i en situasjon du ikke ønsker.

Det som er viktig å huske på er at vi alle kommer til å ha vanskelige og vonde perioder i løpet av livet. Over tid klarer vi ofte å mestre disse selv, gjerne med hjelp av familie og venner, eller kollegaer.

Dersom denne støtten ikke føles tilstrekkelig, eller dersom du ikke klarer å finne konstruktive løsninger er dette et tegn på at du bør søke profesjonell hjelp. Det er viktig å huske på at venner og familie ikke har den samme kompetansen som en psykolog eller terapeut.

Hvor mange timer du trenger for å snu situasjonen avhenger av alvorlighetsgraden på problemene.

Noen tegn på at det kan være nyttig for deg å oppsøke psykolog er om du:

 • Opplever at du sliter i hverdagen
 • Føler et behov for å rydde opp i ting i livet ditt
 • Trenger å snakke med noen om livssituasjonen din
 • Har ett eller flere problemer du tror en psykolog kan hjelpe deg med
 • Ønsker å bli tryggere på deg selv
 • Har ønske om å lære om metoder og verktøy for å forebygge både fysisk og psykisk uhelse i fremtiden

Tegn som kan tyde på at du bør søke hjelp for utfordringer med mental helse er om du:

 • Føler deg nedstemt og deprimert mesteparten av tiden over en lengre periode
 • Opplever at utfordringene dine begrenser deg i skole, jobb eller sosiale sammenhenger
 • Observerer større atferdsendringer; For eksempel å trekke seg tilbake fra det sosiale, isolasjon eller at du slutter å gjøre ting du vanligvis har glede og interesse av
 • Har en konstant følelse av stress som gjør det vanskelig å slappe av
 • Følelsen av å være konstant fysisk og psykisk sliten uten noen åpenbar årsak
 • Føler deg fanget i negative tankemønster eller bruker overdrevent mye tid på bekymring og negativ grubling
 • Opplever større og langvarige endringer i søvn- og spisemønster
 • Har opplevd en krise eller vært utsatt for traumer som ikke slipper taket

Det er bare du som lever ditt liv, og det er du som bestemmer over det. Dette må du spørre deg selv om: Hvordan har jeg det, og hvordan ønsker jeg å ha det?

Hvorfor velge psykolog gjennom eClinic?

I eClinic samarbeider vi med dyktige psykologer og terapeuter som kan gi deg god hjelp med dine utfordringer. Du kan bestille en time til et tidspunkt som passer deg, og timen blir gjennomført som en videokonsultasjon.

Dette er en mulighet vi i eClinic er svært opptatt av å tilby. Spesielt fordi vi vet at ønsket og behovet for å snakke med en psykolog er større enn det som det offentlige helsevesenet kan klare å dekke.

Har du problemer knyttet til mental helse? Da har vi bare en oppfordring:

Ta tak i utfordringene dine, bestill time!

Kontakt oss

Ta kontakt for å lære mer om våre tjenester og hvordan de kan tilpasses for å passe inn i ulike forsikringer og bedriftshelsetjenester.

Symptomsjekker

eClinics Symptomsjekker er et avansert AI-verktøy med 880 diagnoser. Det gir deg en oversikt over mulige årsaker til dine symptomer og helseplager. Du mottar råd om hva du bør gjøre videre.

Del denne artikkelen

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.