eClinic (AMS Holdings AS)

Fremtidens helsetjenester krever at helsepersonell settes inn der de trengs mest. De siste fem årene har eClinic hjulpet 35.000 pasienter i 150 land. Vi har omsatt for 125 millioner, med overskudd, og nå er vi klare for å satse internasjonalt.

Vår forretningsmodell er bygget på en ide om å tilby pålitelig helsehjelp raskere enn noen gang før. Det får vi til ved å benytte oss av banebrytende AI-teknologi og nye løsninger for helsesjekk som kan utføres når som helst og uansett hvor pasientene befinner seg.

Utviklingen av smarte digitale løsninger gjør det mulig å effektivisere pasientreisen og sikre medisinsk trygghet og riktig behandling til rett tid.

NYTT: Vi lanserer eClinic medlemskap
Aksjonærer får 12 mnd Ekstra familiemedlemskap

Du får epost med kode for innmelding og beskrivelse når du er registrert som aksjonær

9 342 200 kr

Bli med som investor i eClinic - AMS Holdings AS

Finansiert

93 %

Ant. tegninger

95

Lukkes dato

10.01.22

Verdivurdering:

209 MNOK

Aksjer for salg:

2 192

Pris per aksje:

300 kr

Minste tegning:

50 aksjer (15 000 kr)

Les prospektet før du investerer for å forstå risiko.

Hvorfor investere i eClinic

Det investeres milliarder i denne sektoren. eClinic er i en ideell posisjon for å delta i den rivende utviklingen.

eClinics medisinske plattform har kraft til å endre verdikjeder i det globale helsemarkedet. Selskapet har utviklet en avansert medisinsk samhandlingsplattform som sikrer at medisinsk personell kan samhandle sikkert og effektivt uansett hvor de befinner seg. 

Det muliggjør persontilpassede og effektive medisinske tjenester direkte til forbruker og til ansatte i bedrifter.

eClinic kan levere et helhetlig tilbud med preventive, behandlende og rehabiliterende tjenester kombinert med personlig oppfølging uansett hvor pasienten er i verden. Sentralt i våre tjenester er eClinics symptomsjekker som er tilgjengelig på norsk, dansk og engelsk, og 23 andre språk ved behov.

Kunstig intelligens og smarte digitale tjenester vil stå sentralt i å effektivisere helsetjenester i årene som kommer. eClinics digitale verktøy effektiviserer pasientforløpet så helsepersonell kan bruke mer tid på de som trenger medisinsk assistanse.

Ledergruppe for global skalering

Ledelsen har lang erfaring fra helse- og IT-sektorene. Vi har jobbet med internasjonal assistanse, luftambulanser, reiseforsikring, internasjonalt salg og markedsføring i mer enn 30 år.
Ledergruppen har ledet store IT-prosjekter og bygget service- og kundekonsepter i flere store internasjonale selskaper og lyktes i å skalere en rekke norske og internasjonale vekstbedrifter.

Management

Gerd Magna Wold, CEO
Gøran Gresholt, CFO
May Laila Furuli, COO
Asgeir M. Kvam, MD
Tove Grøneng, PM/QM
Jan S. Storehaug, CMO
Pål Storehaug, CTO
Marianne Vik, styreleder

Advisory board

Jan Erik Nilsen
Bengt Arne Sjöqvist
Robert Sinclair
Lasse Iljas
Ulrik Lethenborg
Fillip Halsey

99.4%

av rapporterte symptomer dekkes av vår AI-baserte symptomanalyse. Du sparer tid og penger og får rett behandling til rett tid, uansett hvor du befinner deg

Problemer vi løser​

Rask diagnosehjelp

Vår AI-baserte symptomsjekker indikerer diagnose på 3-5 minutter

Bedre pasientopplevelse

Selvhjelp når det passer deg og​ eksperthjelp når det er nødvendig

Problemer vi løser​

Online konsultasjoner

81% trenger ikke reise til lege​ eller sykehus – store besparelser

Trygghet på reise

Virtuell alarmsentral 24/7​ Helse og sikkerhet ivaretas

eClinic – ditt sikkerhetsnett

De fleste leger jobber lange dager og har i tillegg legevakt både på ettermiddag, kveld, natt og helg. 

I de fleste tilfeller kommer legene fram til korrekt diagnose, men dessverre ikke alltid.

Med vår symptomsjekker får du hjelp uansett hvor du befinner deg. Om du selv prøver eClinics symptomsjekker vil du erfare at den er morsom og enkel i bruk. Den stiller deg en rekke spørsmål og foreslår deretter en diagnose.

Er mine symptomer
alvorlige?

AI-basert symptomsjekker selvbetjent

Kan mine problemer behandles?

AI-basert symptomanalyse assistert triage (veiledning)

Jeg har et ​ problem og jeg trenger hjelp!

Digital konsultasjon med spesialister

Problemet er akutt og jeg trenger behandling!

Klinikk ​ Ambulansefly​ Sykehus

Som lege er det viktig hele tiden å holde seg oppdatert. I dag finnes det diagnoser på over 12.000 anerkjente sykdommer. I tillegg kan symptomer variere på grunnlag av for eksempel pasientens kjønn.

Treffsikkerheten på korrekt diagnose er avhengig av mange faktorer, blant annet legens kompetanse, erfaring og tilstand. En utslitt, overarbeidet lege gjør oftere feil. Sånn er det dessverre bare.

 

Med kunstig intelligens og nye avanserte verktøy kan du selv, sammen med din lege og annet helsepersonell kvalitetssikre og redusere faren for feil.

Vår symptomsjekker gir gode råd for videre behandlingsforløp.

Med vår symptomsjekker kan helsepersonell få viktig avlastning i sitt arbeide som igjen trygger deg og dine medisinske behov.

Slik skiller eClinic seg fra konkurrentene

eClinic har et komplett medisinsk økosystem og er mye mer enn en online videokonferanse med helsepersonell.

Vi har investert 50 millioner kroner i vår samhandlingsplattform og ivaretar alle sikkerhet – og personvernhensyn. Det gjør at dine data kan følge deg og gjøres tilgjengelig, ikke bare for din fastlege men for alle du ønsker, på tvers av landegrenser.

Bærebjelken i gruppen er vår lange erfaring med medisinsk assistanse og persontransport over hele verden.

Med eClinic tar vi i bruk kunstig intelligens for å effektivisere pasientforløpet. Rett behandling til rett tid – uansett hvor du befinner deg.

Last ned prospekt

Last ned prospekt med detaljert informasjon om eClinic / AMS Holdings AS, planer fremover og den pågående kapitalutvidelsen.

.Komplett medisinsk leveransesystem fra A til Å

eClinic er eksperter innen medisinsk fjernbehandling med over 100 tilknyttede sykepleiere, leger og spesialister som dekker mer enn 20 språk. Vi har hjulpet  35 000 pasienter i mer enn 150 land.

eClinic dekker den totale verdikjeden med  AI-basert symptomkontroll, triage, online konsultasjoner, medisinsk hjelp, sykehus, luftambulanse og en nødtelefon 24/7.

Klinikken administreres i et medisinsk kontrollsenter, har en sikker pasientjournal og avansert rapportering om forretningsinformasjon. 

Alt kan leveres tilpasset for partnere, bedrifter, forsikringsselskap og offentlig sektor.

50 MNOK investert i vår medisinske plattform

Siden starten i 2015 har vi en akkumulert omsetning på 125 MNOK. Vi har klart å gå med overskudd hvert år, selv i 2020 under en svært krevende pandemi.

Alt overskudd er gått med til å uvikle vår plattform. 

I løpet av de siste 3 årene har vi utviklet et komplett medisinsk økosystem.

Det bygger på en sikker samarbeidsplattform (PaaS) som kan integreres med kundeportaler i en sikker sone på Microsoft Azure.

Den mest avanserte medisinske Azure løsningen i Norden

Rune Paulsen, tidligere CEO i Digisys Visolit

eClinics medisinske kontrollsystem og samhandlingsplattform driftes i sikker sone på Microsoft Azure-plattformen.

Vår forretningsmodell

Vil tilbyr medlemskap til privatpersoner, familier, bedrifter og organisasjoner

I løpet av de neste ukene vil eClinic lansere medlemskap for deg og din familie og for bedrifter og deres ansatte. Rett behandling til rett tid – uansett hvor du befinner deg.

eClinic medlem: Medisinsk trygghet for deg og familien

Trygg

 • Fri bruk av AI- symptomsjekker
 • Fri oppfølging
  av sykepleier basert på resultat av symptomsjekk
 • Helseinformasjon på epost

Ekstra

 • Alt i Trygg +
 • Fri bruk av
  24/7 medisinsk
  responssenter
 • 20% rabatt på
  spesialist-
  konsultasjoner
 • Generelle reise og helseråd
 • Selvhjelpsprogram

Premium

 • Alt i Ekstra +
 • Digitalt “første- hjelpsskrin”
 • Reisejournal med lagring av relevante data som kan tilgjengeliggjøres for medisinsk personell
 • Selvhjelp preventive tjenester

Komplett

 • Alt i Premium +
 • Assistanse på reise
 • Internasjonal
  varslingstjeneste
 • Second opinion
 • Personlig kontakt og tilpassede reiseråd

Bedrifter som har ansatte på reise har et ansvar for sine ansatte, og plikter å gjøre forberedelser før, under og etter en reise. Denne aktsomhetsplikten er det mange ledere av bedrifter som ikke er fullt ut kjent med, og markedet for disse tjenestene er i stor vekst.

Med gruppens lange erfaring med Internasjonal pasienttransport og medisinsk assistanse i 150 land er selskapet godt rustet til å tilby løsninger for dette voksende markedet.

Aktsomhetsplikt eller «Duty of Care»

Vi sørger for at aktsomhetsplikten er
oppfylt for arbeidsgiver. De som jobber i bedriften – enten de er ansatte, leverandører, frivillige eller deres familiemedlemmer – skal føle seg trygge og ivaretatt under arbeid og på reise.

Vår tjeneste er et tilbud til mellomstore og store bedrifter i Europa med global virksomhet.

I samarbeid med våre internasjonale partnere leverer vi alt som er nødvendig for å oppfylle bedriftens ansvar

Reisekit i toalettmappestørrelse

eClinic vil tilby et kompakt sensorpakke som du kan ha med deg på reise og som ikke tar stort større plass en en toalettmappe. Da har du med deg mye av det utstyret som brukes til undersøkelser på et legekontor.

Er du på reise kan du få assistanse via din smarttelefon og samtidig få utført nødvendige undersøkelser, enten det er for deg, din familie eller en kollega på oppdrag langt fra et legekontor eller sykehus.

Et marked i sterk vekst

Helsetjenester, smarte digitale løsninger og bruk av kunstig intelligens forandrer måten vi løser medisinsk assistanse og leverer helsetjenester.  

Verdens erfaring med Covid-19 har for alvor gjort hver enkelt og ikke minst myndigheter oppmerksomme på alle fordelene som ligger i bruk av nye teknologier. 

Det globale digitale helsemarkedet 2020 - 2028

 • Det globale digitale helse- markedet tilsvarte 96,5 BUSD i 2020
 • Det forventes en årlig vekst
  på 15,1% frem til 2028
 • I 2028 forventes markedet å utgjøre 295,4 BUSD (tilsvarende 2.500 Milliarder NOK)

Slik skiller eClinic seg fra konkurrentene

eClinic har et komplett medisinsk økosystem og er mye mer enn en online videokonferanse med helsepersonell.

Vår sikre samhandlingsplattform ivaretar alle sikkerhet – og personvernhensyn. Det gjør at dine data kan følge deg og gjøres tilgjengelig, ikke bare for din fastlege men for alle du ønsker, på tvers av landegrenser.

Bærebjelken i gruppen er vår lange erfaring med medisinsk assistanse og persontransport over hele verden.

Med eClinic tar vi for alvor i bruk kunstig intelligens for å effektivisere pasientforløpet.

Rett behandling til rett tid – uansett hvor du befinner deg.

Våre digitale helsetjenester er perfekt posisjonert for en verden etter Pandemien

Marianne Vik - Konserndirektør økonomi og finans i Sporveien, Styreleder eClinic
Før Covid-19 var vår vekst basert på medisinsk assistanse for reisemarkedet. Nå har vi utvidet med en digital klinikk som kan leveres globalt med store kvalitets- og kostnadsfortrinn.

Konkurransefordeler

Behandling på klinikker og sykehus driver kostnader. De aller fleste pasientene kan behandles hjemmefra på nett med online dialog og vår symptomsjekker.

Rask vurdering av symptomer og en korrekt anbefaling for videre oppfølging er effektivt og gir fornøyde pasienter. Alle sparer tid og penger, også forsikringsselskapene.

81% av brukerne ​ trenger ikke oppsøke lege eller sykehus

Spart tid og enorme summer i effektiviseringsgevinst viser statistikk fra 7 millioner anonyme brukere av symptomsjekker og 2,1 millioner brukere av TytoCare sensorer.

12%

Akutthjelp

7%

Primærhelse

51%

Onlinehelsetjeneste

30%

Selvhjelp

Helsepersonell bruker ofte alt for mye tid på tungvinte, manuelle rutiner

Dr. Asgeir Kvam Medisinsk direktør eClinic
eClinics digitale verktøy effektiviserer pasientforløpet så helsepersonell kan bruke mer tid på sine pasienter.
Asgeir-Kvam

5-års plan

I en verden med økende medisinske behov og nye teknologiske muligheter er de økonomiske utsiktene for selskapet svært gode. Befolkningsøkning, lengre forventet levealder og større økonomisk handlingsrom for flere millioner mennesker vil føre til at helsevesenet i fremtiden må operere på en annen måte enn i dag.

Det er eClinic klare for.

I tillegg til å være en etablert tjenesteleverandør med et team med lang er faring, utvikler og tar eClinic nå i bruk avanserte, digitale løsninger inn i nye verdikjeder for våre kunder.

Teamets ambisjoner og økonomiske styringsfart er avgjørende for hvor høyt lista skal legges.

Ambisiøse planer for global skalering

2021-2026

Norden

 • Direkte medlemskap for privatpersoner/familier
 • Bedrifter med internasjonal virksomhet​
 • Forsikring​selskap
 • Store forbrukeraktører
 • Kronikere via samarbeidspartnere

Internasjonalt

 • Bedrifter og organisasjoner med internasjonal aktivitet
 • Store forbrukeraktører
 • Nye forsikringsselskap
 • Piloter bistandsprosjekt
 • EU-prosjekter

Vekstmarkeder

 • Utvalgte markeder i Afrika, Asia og Sør Amerika med samarbeidspartnere
 • FN-prosjekter ​
 • Salg via partnere og joint venture

Økonomiansvarlig Gøran Gresholt planlegger for en omsetning nær en milliard kroner i løpet av de neste fem årene.

Det er fordi våre medisinske løsninger og konsepter er lett tilpasningsdyktige og skalerbare.

eClinic er et solid selskap som kan tilpasse seg ulike virksomhetsområder og ulike geografiske markeder. Vi har flere samarbeidspartnere, og et stort verdensomspennende kontaktnettverk som gjør det mulig for oss å gjennomføre våre ambisjoner.

eClinic vil utfordre og endre – og også revolusjonere – de tradisjonelle verdikjedene.

For å oppnå lønnsomhet og konkurranse-kraft, ligger vårt fokus på på å digitalisere både prosesser og tjenester.

For å oppnå gode resultater er målet å jobbe smart, effektivt og riktig med kostbare medisinske ressurser, som er en økende mangelvare i de fleste land.

Selv i et voksende marked med et økende antall aktører og konkurranse er en driftsmargin på 20 % innen rekkevidde om 5 år.

Prognose ams group

Stort potensiale i et globalt vekstmarked

Inntektene før pandemien var omtrent 4 MNOK per måned. Vi er i dialog med en rekke selskaper innen forsikring, offshore og maritim sektor. Med tilstrekkelig finansiering er omsetningsveksten til 78 MNOK i 2022 et forsiktig estimat.

"eClinic skal være en ledende digital klinikk 
som effektiviserer det globale helsemarkedet"
Gerd Magna Wold, CEO

Gerd Magna Wold

Delta på presentasjon  
med CEO Gerd Wold

Ønsker du å delta på et digitalt møte der Gerd Wold gir en presentasjon av eClinic / AMS Holdings AS, våre planer og detaljer om den pågående kapitalutvidelsen? Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi sender alternative tidspunkt.

Intensivsykepleier og leder for eClinics operative tjenester: - Vi setter mennesket i fokus!

Intensivsykepleier May Lailia Furuli er en av grunnleggerne av eClinic og leder for eClinis operative tjenester.

– Ny teknologi gir nye muligheter for smarte og effektive verktøy, løsninger og systemer.
Vår symptomsjekker bruker kunstig intelligens og maskinlæring i vurdering av symptomer, finner avhengigheter og felles mønster i dataene. Den blir bare smartere og smartere over tid.

I noen situasjoner er det nødvendig å snakke med helsepersonell som kan lytte, gi råd og veiledning. I eClinic kaller vi dette for vårt medisinske sikkerhetsnett.  

Våre kunder kan ringe eClinic og snakke med helsepersonell når det er behov for det. 

Vår sykepleier benytte den samme analysemotoren og gir kvalifiserte råd. Samtalen blir strukturert og dokumentert i pasientjournalen. 

Våre kunder trenger alt fra enkel rådgivning på telefon til planlegging og utføring av kompliserte pasienttransporter med ambulansefly og rutefly fra alle verdenshjørner.

 

Noen trenger også utstyr som gjør at de kan følge med på egne verdier hjemmefra. Andre ønsker å sjekke symptomer og få tilbakemelding på hva de bør gjøre videre.

eClinic kan levere alt dette sammen med våre samarbeidspartnere.

 

Med våre tre tiår i den medisinske assistansebransjen har vi i eClinic vært med på en formidabel teknologireise, forteller May Lailia Furuli. 

Med oss på laget har vi folk med 30 års erfaring fra helsesektoren og IT, forteller May Laila Furlui.

Ledergruppen har selv bred operasjonell erfaring, og vi har som team lang fartstid med utfordringer knyttet til internasjonal assistanse, ambulansefly, reiseforsikring, og dessuten internasjonalt salg og markedsføring.

eClinics symptomsjekker er i verdensklasse!

Dr. Kjell Ivar Helgestad Skjærhalden Legekontor
eClinics digitale verktøy effektiviserer pasientforløpet så helsepersonell kan bruke mer tid på sine pasienter.

Her kan du se Dr. Helgestad som tester symptomsjekker

eclinic investorportal logo

Bestill aksjer her

Fyll inn feltene i tegningsblanketten her og signer med BankID. Du mottar bekreftelse på epost med videre informasjon.

Noen av våre partnere

infermedica

Infermedica

Infermedica er en av verdens ledende aktører innen medisinsk kunstig intelligens (AI). Verktøyet er under kontinuerlig utvikling. Løsningen kan nå stille ca. 900 diagnoser basert på over 12.000 symptomer. Vi har utviklet de nordiske språkene, og tilpasset systemet til nordisk medisinsk standard. Vi har tilgang til ytterligere 23 språk i våre internasjonale løsninger.

TytoCare

TytoCare er en ledende leverandør av medisinsk utstyr til bruk for konsultasjoner på avstand. Vi tilbyr en komplett «alt i ett» løsning for både sluttbrukerog helsepersonell. Løsningen inkluderer utstyr for de fleste undersøkelser en allmennlege kan ha behov for: Stetoskop, otoskop, termometer, undersøkelseskamera, tungespatel med kamera.

teqStream

Eierne har hatt stor suksess med utvikling og implementering av kritiske kommersielle og offentlige sikkerhetsløsninger i over 30 år. De har levert til over 20 forskjellige offentlige byråer i USA, andre offentlige myndigheter og store globale selskap. Med teqStream som partner skreddersyr vi tjenester for aktsomhetsmarkedet (Duty of Care).

Airwing

Airwing har lang erfaring innen ambulanseflyvirksomhet. Sammen tilbyr vi en totalleveranse som omfatter jetfly, medisinsk personell og avansert medisinsk utstyr for transport av alle kategorier pasienter, også intensivpasienter. Flyene har kapasitet til to bårepasienter. Airwing levere også charter og cargotjenester.

Covid 19

Reisemarkedet kollapset som følge av Covid-19. Fortsatt er dette en utfordring for selskapet, men det er ventet at reisemarkedet vil stå foran en betydelig vekst i årene som kommer.

Norge, Europa og myndigheter over hele verden har samlet erfaringer og etablert rutiner som gjør det mulig å reise som før.

Budsjett

Ved vurdering av økonomiske muligheter har vi god kontroll på kostnadene og modellert med betydelig forsiktighet i tidsaksen og tillagt risiko. Markedet for våre tjenester er svært omfattende.

Ledergruppen har tidligere erfaring med å bygge opp milliardomsetning i samme segment.

Teknologien vi lanserer har store fortrinn ettersom 81% av pasientene kan hjelpes på en mer kostnadseffektiv måte. Dette vil gi et unikt konkurransefortrinn som kan gi vesentlig større omsetning – i mulighetsrommet opp mot 3 – 5 milliarder.

Konkurransefortrinnene som oppnås kan over tid gi vesentlig høyere marginer enn det som er lagt til grunn i prognosen. eClinic vil vurdere å tilby medlemskap for bedrifter og deres ansatte og familie. Dette har potensiale til å øke marginene – kanskje opp mot 45 – 50%

Best case omsetning: 5,0 milliarder NOK og Best case EBITDA: 2,3 milliarder NOK

Finansieringsmål

løpet av de fem første oppstartsårene har eClinic oppnådd en samlet omsetning på over 125 millioner kroner, med et positivt driftsresultat på 10 %. Selv i coronaåret 2020 når reisemarkedet kollapset, klarte eClinic et lite overskudd.

Alt overskudd er ført tilbake til utviklingsarbeid som til sammen utgjør over 50 millioner kroner. Nå søker eClinic 50 millioner i ny kapital for å finansiere våre ambisjoner.

Emisjonen skjer i flere steg, hvor målet for denne runden er 10 millioner. Øvrig finansiering søkes senest innen mars neste år.

Ny kapital skal brukes til å utvide salgsorganisasjonen for salg i Norge, Norden og i det internasjonale markedet. Vi skal fortsette arbeidet med å utvikle eClinics tjenester og ikke minst utvikle og implementere nye digitale løsninger for et marked i stor vekst.

Risiko

Enhver investering i aksjer er beheftet med risiko. Potensielle investorer bør derfor vurdere de risikofaktorene som er beskrevet nærmere i prospektet, før det tas en beslutning om å tegne aksjer. Dersom noen av risikofaktorene inntreffer, vil det kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på selskapet, dens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter, i tillegg til at verdien av aksjene kan reduseres og investorer kan derfor risikere å miste hele eller deler av investeringen.

Du bør ikke investere i aksjer dersom du ikke har råd til å tape hele investeringen. Samtlige av risikofaktorene som er presentert i prospektet må anses å være viktige og er ikke beskrevet i prioritert rekkefølge.

Verdsettelse - 40 % under kalkulert verdi

Børsnoterte norske helseselskap har en snitt PE-EBITDA på 51,56 (April 2020). Om alt går som planlagt og eClinic oppnår en EBITDA på 189,5 MNOK i 2026 kan et svært optimistisk anslag for selskapet gi en teoretisk verdi på cirka 9,7 milliarder kroner i 2026.

Å sette en verdi på selskapet i dag er derimot heftet med usikkerhet.

Med de mulige utsikter som er presentert i dette prospekt vil en verdivurdering basert på anerkjente modeller gi følgende verdier:
Nåverdi av fri kontantstrøm: 362,5 MNOK, risikokapitalmetoden: 357,0 MNOK og neddiskontert kontantstrøm med langsiktig vekst: 326,2 MNOK

Dette gir en gjennomsnittlig verdi på 348,6 MNOK kroner, tilsvarende en aksjekurs på 494 NOK per aksje. Styret har gjort en skjønnsmessig vurdering og mener at en tegningskurs på 300 NOK per aksje er rimelig reflektert i underliggende verdier, hensyntatt fremtidig forventning og risiko (ca. 40% under kalkulert verdi)

Dette verdsetter AMS Holdings AS til 209 MNOK kroner, inkludert 5,3 MNOK i nyregistrert aksjekapital. Se nærmere detaljer i prospektet.

Investering fra ledelsen

I løpet av året har selskapet rekruttert fem nye ressurser til støtte for lederteamet, tre av disse vil offentliggjøres og inngå i ledergruppen fra januar 2022. Sammen med Pål og Jan Storehaug har disse investert til sammen 1.650.000 i selskapet i denne runden.
De øvrige gründerne har i løpet av de siste fem år personlig investert ca 10 millioner kroner i selskapet.

Selskapsstruktur

eClinic er merkenavnet til vår internasjonale satsning. Du inviteres til å investere i AMS (Advanced Medival Services) Holdings AS som eier 100 % våre tre 

datterselskaperselskaper, AMS Transport AS, AMS Assistanse AS og AMS eClinic AS (tidligere AMS eOmsorg AS).

Kapitalutvidelse

I denne runden søker vi 10 millioner som gir oss grunnlag for å søke profesjonelle investorer med større investeringsevne. Målet er å hente ytterligere 40 millioner i løpet av 1. Kvartal 2021. 

Deretter søker vi investorer som vil bli med oss på reisen internasjonalt.
Ambisjonene i neste runde kan inkludere oppkjøp av bedrifter som passer inn i våre leveranser.

10

millioner
Norge
 • Lansere medlemstjenester privat og for bedrifter. Utvide salgsorganisasjon og lansere nye tjenester innen mental helse.

50

millioner
Norden
 • Aktsomhetsplikt for selskaper med internasjonal aktivitet. Lansering av Travel Kit sensorer og nye tjenester innen sikkerhet

150 - 500

millioner
Internasjonal satsning
 • Aktsomhetsplikt i alle verdensregioner. Etablere samarbeide gjennom konsortium eller gjennom oppkjøp

Som aksjonær blir du medlem i eClinic Trygg uten kostnad.

eClinic inviterer deg til kapitalutvidelse

Fyll inn feltene i tegningsblanketten her og signer med BankID. Du mottar bekreftelse på epost med videre informasjon.