EnglishNorwegian
eclinic-investering-i-helsetek

Artiklene på eClinics sider er ment som generell informasjon og er ikke egnet til diagnostisering av egne symptomer. For råd og helsefaglig oppfølging anbefales det å bestille en konsultasjon, eller å bruke vår Symptomsjekker.

Investering i helseteknologi er en investering i fremtiden

Etter hvert som Covid-19 vaksinene rulles ut og vi får kontroll på pandemien har diskusjonene om pandemiens langtidsvirkninger startet. Det vil bli spesielt interessant å se hvilken effekt den vil ha på helseteknologi i årene som kommer.

Når driften kan gå tilbake til normalen vil pandemien ha ført til svært interessante endringer for oss alle. Trender viser at flere vil etterspørre digitale tjenester nå som de har fått en smakebit av dem på grunn av pandemien.

Dette bekreftes fra flere hold: En undersøkelse gjennomført av amerikanske McKinsey viser at 76 % ville vurdere å benytte seg av digitale legetimer. Det gjenspeiles også i faktiske tall for bruk.

Vi kan også forvente at det vil komme mange innovative løsninger innen helseteknologi, og at mange av dagens løsninger vil forbedres. Et eksempel på dette er Google som med prosjekt Starline har utviklet en helt ny teknologi som innebærer at du via en skjerm kan møte din lege eller annet helsepersonell som om de er i samme rom som deg (med en glassplate i mellom). Ganske så likt den fysiske verden med smittverntilpasset pleksiglass. Starline er helt ulikt eksisterende AR/VR-teknologi og gir en følelse av volum og dybde som kan oppleves uten behov for briller eller hodesett.

Alternative investeringsområder i fremtiden

De neste årene vil vi se at helseteknologi utpeker seg som et viktig investeringsområde. Investorer som tradisjonelt har valgt å investere i olje, eiendom og reiseliv bør nå se på muligheter innen helseteknologi.

I Norge har vi sett lite av næringspolitikk på området for helseteknologi. Det offentlige helsevesenet har dominert og utviklingen har gått tregt, mener mange. Derfor har det også vært vanskelig å tjene penger på helseteknologi, men dette er på vei til å endre seg.

Store norske aktører som Canica (toppselskapet i Hagen-imperiet), Sundt-familien og Rasmussen-familien har allerede investert store summer i helsesektoren. I tillegg kommer Investinor, og andre investment bankers som for eksempel Carnegie.

Norge kan bli ledende på området

Er det mange nok investorer som satser kan vi gjøre Norge til en ledende nasjon innen helseteknologi. Norge er godt rustet for det: Vi har kommet langt i utbyggingen av fiber og 5G-nett. I tillegg finnes det mange gode, menneskenære løsninger som ivaretar personvern og sikkerhet som også vil fungere på global skala.

I mai 2020 vant det norske selskapet RESPINOR Det Europeiske innovasjonsrådets pitche-konkurranse for koronaløsninger. Deres løsning måler bevegelser i mellomgulvet og kan brukes til å fastslå når pasienten skal tas av respirator.

Trude Tingvoll, administrerende direktør i RESPINOR fastslo etter seieren at – Å vinne betyr at innkjøpere fra en rekke EU-land vurderer vår teknologi som den beste innovasjonen rettet mot koronapandemien. Dette gir verdifull markedsvalidering.

For andre selskaper er dette til stor inspirasjon, og for investorer et tegn på at Norske løsninger er av internasjonalt kaliber.

Helseteknologi kan bli den nye oljen.

Det skjer hele tiden nyvinninger på feltet, og nye, spennende områder vokser frem. Spesielt spennende er feltet for genetikk og personlig tilpasset medisin.

Innovasjon vil på sikt kunne hjelpe helsevesenet som ligger med brukket rygg under presset fra livsstilssykdommer og en kommende eldrebølge. Med stadig med forbrukerrettede tjenester og bevisste innbyggere gir dette området store muligheter for innovasjon og verdiskaping.

Hvorfor helseteknologi er en god investering

Selv om historisk avkastning ikke er et mål på fremtidig avkastning, er det helt klart at investeringer i helsesektoren historisk har gitt god avkastning.

En klar årsak til dette er at det alltid vil finnes et behov for helsesektoren. Behovene og tjenestene vil endre seg over tid, men det viser at det ligger et enormt potensiale i innovative løsninger.

Sentrale faktorer som gjør helseteknologi lønnsomt

Økt velstand gjør at en større del av verdens befolkning har tilgang til og mulighet til å betale for helsetjenester. Samtidig har den økte levestandarden ført med seg flere livsstilssykdommer.

At vi også lever lenger betyr at vi lever lenger med ulike sykdommer. De neste årene vil Norge også rammes av en eldrebølge.

Alt dette, samt store avstander i utkant-Norge og mangel på helsepersonell vil by på store utfordringer.

Disse faktorene legger stort press på helsesektoren.

Samtidig kan dette være en utløsende faktor for innovasjon. Det vil alltid være et behov for nye produkter, behandlinger og mer effektive helsetjenester. Helseteknologi kan bidra på alle disse områdene.

Benedicte Kilander Bakke, fondsforvalter i DNB, hevder på deres nettsider at «Det er liten grunn til å vente annet enn vekst i helsesektoren også i fremtiden».

Over hele verden lever folk lengre, og mange har fått økonomi til å betale for bedre helse. Det skaper muligheter for den som investerer i aksjer. DNB viser at helsesektoren over tid gir en langt bedre avkastning enn det brede markedet. Dette er en industri som generelt har høy inntjeningsvekst og god avkastning på investert kapital, sier hun i intervjuet. – Historikk både 30 og 50 år bak i tid viser det samme, investering i helseaksjer gir generelt god avkastning..

Det er like sant den dag i dag. Innovasjon er en av de sterkeste driverne for vekst i helsesektoren.

LES OGSÅ: Helseteknologi får drahjelp av pandemien

En annen avgjørende faktor for investering er dette: Investeringer i helsesektoren og i helseteknologi er sikre investeringer. Alle har behov for helsehjelp i løpet av livet, og dette markedet blir ikke påvirket av de samme markedssvingningene som andre sektorer. Selv under en pandemi er folk nødt til, og villige til, å bruke penger på egen helse.

Helsesektoren vil oppleve revolusjonerende endringer

Helsesektoren, og helseindustrien, vil de neste årene oppleve en rekke revolusjonerende endringer. Dette vil i all hovedsak være en digital revolusjon. For å møte kravene om å øke effektiviteten og redusere kostnadene samtidig som pasientomsorgen skal ivaretas og medisinsk forskning gjennomføres må man ta i bruk helseteknologi i mye større grad enn i dag.

Ved å ta i bruk helseteknologi vil også datamengdene øke. Nøkkelen er å dra nytte av disse dataene for å få innsikten man trenger for å utvikle helseteknologi videre.

Data kan brukes i alle deler av verdikjeden: Fra kliniske studier og forskning, til diagnostisering og forebygging. Hjelpemidler som tar i bruk kunstig intelligens kan hjelpe med symptomanalyse og overvåkning av ulike verdier.  

Ved hjelp av teknologi kan store mengder data kategoriseres og analyseres i et svimlende tempo. Dette vil øke vår forståelse av hvordan sykdom spres i menneskekroppen og i samfunnet.

Mulighetene innen helseteknologi er enorme.

Dette er de fire mest interessante investeringsområdene innen helseteknologi

Helseteknologi kan deles inn i flere hovedområder, og dette er de fire områdene som er mest interessante for investorer:

Teknologi for datainnsamling / bærbare enheter: Tilgang til adferdsdata og kliniske data vil forbedre behandlingen og hvordan vi håndterer medisinske problemer. Vi vil få tilgang til raskere og mer nøyaktige sensorer som er mer allment tilgjengelig. «Wearables» brukes allerede av mennesker verden over for å måle aktivitet, søvnmønster, kaloriforbruk med mer. Enheter som i tillegg måler ulike medisinske verdier vil ha en enorm innvirkning på pasientomsorgen.

Datastreaming og beregningsteknologi: Dette er teknologi som lar oss skifte, behandle og utføre beregninger basert på data raskere, og i større volumer enn noen gang før. Dette gir muligheter for å analysere mulige sykdomsforløp og spredning av sykdommer på en helt ny måte.

Kunstig intelligens: Kunstig intelligens vil hjelpe oss med å forstå og analysere de store datamengdene som blir samlet inn. Pandemien setter fart på bruk av kunstig intelligens (AI) i helsesektoren. Kunstig intelligens brukes i dag for å raskt analysere symptomer og måle verdier hos pasienter.

Teknologi i praksis: Teknologi som lar oss benytte oss av informasjon som blir gjort tilgjengelig ved hjelp av AI. Vil transformere både komplekse og rutinemessige oppgaver i alle deler av helsesektorens verdikjede.

Da Investinor investerte i selskapet Dignio vektla påtroppende styremedlem, Daniel Holth Larsen, også at bransjen selv etterspør nye løsninger:

– Stadig yngre mennesker arbeider i helsevesenet og disse er vokst opp med digitale løsninger som gjør hverdagen enklere, og ønsker derfor lignende gode digitale løsninger på jobb for å yte maks. Eldrebølgen blir ikke noe mindre, og hjemmeværende eldre ønsker trygghet, mestringsevne og en aktiv dialog med helsevesenet.

Bestill time

Vi har mer enn 100 tilknyttede sykepleiere, leger og spesialister. Vi utvider med nye spesialiteter og tjenester for online konsultasjoner. Våre spesialister kan også tilby en “second opinion.”

Investeringer i Norge og Norden

Store norske aktører kommet på banen og investert mye i helseindustrien og i helseteknologi. Og mange investerer i norske selskaper.

Norske og Nordiske selskaper som driver med helseteknologi har i løpet av det siste året hentet inn enorme investeringssummer i flere emisjoner:

  • Dele Health Tech Hentet i desember 2020 65 millioner kroner.
  • Eyr hentet i august 2020 inn 50 millioner i fersk kapital.
  • I april i år kunne Shifter melde at “Svensk nettlege henter 2,65 milliarder kroner”. Svenske Kry hentet 2,65 milliarder svenske kroner, og selskapet ble i denne finansieringsrunden priset til nesten 17 milliarder kroner.
  • I forkant av at Pasientsky skulle børsnoteres på Merkur Market i oktober 2020, ble selskapet verdsatt til 1,15 milliarder kroner. Da ønsket de også å gjennomføre en emisjon på 500 millioner før selskapet skulle børsnoteres. Før emisjonen var det forhåndstegnet for 250 millioner.  
  • I desember 2020 kunne selskapet Dignio opplyse i en pressemelding om at investorer hadde gått inn i selskapet med 85 millioner. Selskapet var ifølge DN priset til 250 millioner.

Følger norske investorer samme trend i årene som kommer vil Norge kunne utmerke seg som ledende på markedet for helseteknologi.

Investeringer globalt

Internasjonalt ser vi allerede at det investeres mye penger i helseteknologi: CBInsights har laget en rapport som viser nyttige innsikter i internasjonale investeringer.

LES OGSÅ: Vil du bli med å investere i morgendagens helsetjeneste – levert i dag?

Første kvartal i 2021 har generelt sett vært et meget bra kvartal med tanke på investeringer i helsesektoren. Q1’21 ble et rekordkvartal med totalt 31,6 milliarder dollar investert som aksjekapital i ulike globale helsetjenester.

CBInsights melder også at helseteknologi-selskapene Oscar Health og Alignment Healthcare ble børsnotert i Q1’21, mens flere andre selskaper har meldt at de planlegger børsnotering.

Ser vi spesifikt på helseteknologi viser rapporten at den globale finansieringen innen helseteknologi gjorde et sprang på 9 % i første kvartal i 2021, sammenlignet med fjerde kvartal 2020. 

I Q1 2021 ble det hentet inn over 9 milliarder dollar i aksjekapital. Antallet avtaler økte med nesten 13 %.

Helseteknologi – dagens beste investering?

Som nevnt står helsesektoren foran en digital revolusjon. I lys av pandemien har helseteknologi blitt mer relevant enn aldri før. Etter hvert som behovet, og ønsket, om flere og bedre digitale løsninger i helsevesenet øker, vil vi se en rivende utvikling.

Selskaper som fokuserer på pasientopplevelsen og som raskt kommer med innovative løsninger har begynt å tette gapet mellom eksisterende og fremtidige behov. Det er de som kommer til å ta helsesektoren inn i fremtiden.

Kontakt oss

Ta kontakt for å lære mer om våre tjenester og hvordan de kan tilpasses for å passe inn i ulike forsikringer og bedriftshelsetjenester.

Symptomsjekker

eClinics Symptomsjekker er et avansert AI-verktøy med 880 diagnoser. Det gir deg en oversikt over mulige årsaker til dine symptomer og helseplager. Du mottar råd om hva du bør gjøre videre.

Del denne artikkelen

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.