EnglishNorwegian
Pandemien setter fart på helseteknologi

Artiklene på eClinics sider er ment som generell informasjon og er ikke egnet til diagnostisering av egne symptomer. For råd og helsefaglig oppfølging anbefales det å bestille en konsultasjon, eller å bruke vår Symptomsjekker.

Helseteknologi får drahjelp av pandemien

Argentums administrerende direktør, Joachim Høegh-Krohn trekker frem helseteknologi som en potensiell vinner etter krisen.

Argentum er statens investor i aktive eierfond, ofte kalt private equity. Fondene Argentum investerer i kjøper selskaper som de så utvikler med kapital, kunnskap og nettverk.

– Denne krisen har utspring i helse og vi ser at mange politikere og myndigheter erkjenner at man var for dårlig forberedt, blant annet med for dårlig egenproduksjon av materiell. Vi tror at dette gjør at man får en helt annen etterspørsel og vilje til å satse på helse fremover, sier Høegh-Krohn til E24.

Andre næringer har slitt i løpet av pandemien og mange har blitt permittert. Men helsesektoren har stått i søkelyset, og blitt utfordret til raskt å implementere flere digitale løsninger.

Når forbrukere først blir vant til digitale løsninger, vil det bli større etterspørsel etter slike tjenester.

Mange av oss har lagt om våre vaner som følge av pandemien. I all enkelhet setter vi alle pris på tilgjengelighet og bekvemmelighet, også i den digitale verden. Det er mer effektivt å kunne gjennomføre en legetime via mobilkonsultasjon enn å måtte møte opp på legekontoret.

Dette vil vi se enda mer av etter pandemien.

eClinic inviterer deg til kapitalutvidelse

Registrer deg for å få tilgang til prospekt, tegningsblankett og annen informasjon.

 

Fra krise til innovasjon

Det ville i så fall ikke vært første gang kriser stimulerte til innovasjon. Mange store selskaper har sett dagens lys i løpet av økonomiske nedgangstider. Eksempler er Disney i 1929, FedEx i 1971, og Airbnb under finanskrisen i 2008. For klarhetens skyld: Airbnb ble teknisk sett grunnlagt like før finanskrisen var et faktum. Airbnb er et eksempel på et selskap som snudde finanskrisen til sin fordel og brukte krisen til å ekspandere.

I sin rapport fra første kvartal 2020 skrev Argentum at de tror at pandemien kan føre til at helseteknologi blir den neste vinneren i markedet.

Årsaken til denne spådommen er todelt. For det første har pandemien vist at helsevesenet evner å ta i bruk digitale tjenester i større grad enn tidligere. For det andre er pandemien en helsekrise som har vist myndighetene i mange land at de var for dårlig forberedt på noe slikt.

Dette kan føre til større etterspørsel og vilje til å satse på helse.

Joachim Høegh-Krohn i Argentum sier til E24 at de tror folks forbruksvaner vil endre seg.

NHO har troen på helseteknologi

I tillegg til at det statseide investeringsselskapet Argentum har troen på helseteknologi, mener også NHO at dette er en sektor med stort potensiale.

NHO i sin rapport «Neste trekk» skriver om hvilke endringer vi vil se i årene fremover. Smart bruk av innsamlede data blir fremhevet som viktig. Data som det går an å hente informasjon ut av vil drive frem innovasjon og øke produktiviteten i mange bransjer.

Kort fortalt oppsummerer NHO fordelene ved riktig bruk av data slik:

  • Datanæringen vil skape arbeidsplasser der data er hovedressursen som gir verdiskaping.
  • Bruk av data som ressurs vil gi produktivitetsvekst både i offentlig og privat sektor, og høyere BNP.
  • Vi vil få en velferdsøkning når data blir brukt til å forbedre offentlige tjenester, gi bedre helse, reduserte køer og reduserte klima- og miljøproblemer.

LES OGSÅ: Dette skiller eClinic fra andre aktører i bransjen

«Data kan på mange måter betraktes som en fornybar ressurs, og mister ikke nødvendigvis verdi selv om vi deler. Snarere tvert imot. Deling kan ofte øke verdien av data, og skape nye løsninger på tvers av sektorer, bransjer og bedrifter. Der hvor naturressurser er viktige innsatsfaktorer i en ressursøkonomi, er data innsatsfaktoren i en kunnskapsdrevet dataøkonomi.» NHO – rapporten «Neste trekk»

I innlegget «Jenter, velg ingeniørfag!» oppfordrer NHO og NITO unge til å søke seg til utdannelser innen teknologi- og realfag. De etterspør spesielt jenter på grunn av lave søkertall fra denne gruppen. I innlegget skriver de blant annet:

«Det grønne skiftet er bare ett eksempel på at Norge blir et enda mer høyteknologisk samfunn, der ingeniører vil lede an i banebrytende samfunnsendringer innen alt fra droneteknologi til helseteknologi og kunstig intelligens.»

Dette har pandemien hatt å si for investeringer

I lys av pandemien skulle man kanskje tro at investorer ville dra i bremsen. Men, som tidligere nevnt er det ofte slik at kriser fører til mer innovasjon. Av Regjeringens «NOU 2021: 4 Norge mot 2025 – Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien» kan vi se antallet kapitalutvidelser i 2020 lå på omtrent samme nivå som de 3 forestående årene.

«Samlet var det 71 000 nyetablerte foretak med egenkapital i ulikt omfang og om lag 12 000 eksisterende foretak som øket aksjekapitalen gjennom 2020.» NOU 2021: 4

Sammenlignet med 2019 var beløpene som ble hentet inn via kapitalutvidelser generelt noe større i 2020. Samtidig ble det gjennomført et noe lavere antall kapitalutvidelser i klassen 10 til 30 millioner. Vi ser også at antallet foretak som gjennomførte kapitalnedsettelser var ca. 10 % høyere i 2020 enn forestående år.

På global basis har man også sett at privatpersoner investerer mer. Dette er sannsynligvis en følge av mer personlig sparing og enklere tilgang til å kjøpe aksjer gjennom digitale løsninger.

Bestill time

Vi har mer enn 100 tilknyttede sykepleiere, leger og spesialister. Vi utvider med nye spesialiteter og tjenester for online konsultasjoner. Våre spesialister kan også tilby en “second opinion.”

Investeringer i helseteknologi

Ser vi spesifikt på investeringer i helseteknologi viser en rapport fra CBInsights at helseteknologiforetak i Q1’21 hentet inn over 9 milliarder dollar i kapitalutvidelser på verdensbasis. Dette er rekordhøye tall, og tilsvarer en økning på 9 % sammenlignet med Q4’20.

Flere helseteknologiforetak ble børsnotert i 2020. Samtidig er det flere foretak som planlegger børsnotering i løpet av 2021.

Spiller norske investorer kortene sine riktig kan Norge bli ledende på helseteknologi. I en kronikk publisert hos e24 skriver Bernt Boldvik, avdelingsdirektør i Patentstyret, at han håper vi etter 2030 blant annet vil se norske virksomheter innen næringen helseteknologi på den global 500-listen over verdens mektigste varemerker.

LES OGSÅ: Vil du bli med å investere i morgendagens helsetjeneste – levert i dag?

Det vil i så fall tjene som bevis på at oljenasjonen Norge har lyktes med en stor omstilling.

Kontakt oss

Ta kontakt for å lære mer om våre tjenester og hvordan de kan tilpasses for å passe inn i ulike forsikringer og bedriftshelsetjenester.

Symptomsjekker

eClinics Symptomsjekker er et avansert AI-verktøy med 880 diagnoser. Det gir deg en oversikt over mulige årsaker til dine symptomer og helseplager. Du mottar råd om hva du bør gjøre videre.

Del denne artikkelen

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.