EnglishNorwegian
eclinic-digital-avstandshjelp

Artiklene på eClinics sider er ment som generell informasjon og er ikke egnet til diagnostisering av egne symptomer. For råd og helsefaglig oppfølging anbefales det å bestille en konsultasjon, eller å bruke vår Symptomsjekker.

Få digital avstandshjelp hjemme og på reise

Ved hjelp av digitale helsetjenester kan man sikre at pasienten får digital avstandshjelp der de er. Uansett om de er hjemme eller på reise, kan digitale helsetjenester designes for å hjelpe pasientene best mulig.

Digitale helsetjenester vil være en positiv endring i helsevesenet, på lik linje med at ambulanser ble utstyrt med EKG-maskin på starten av 2000-tallet.

Dette gjorde ambulansene i stand til å sende EKG til sykehusene. Så kan pasientene enten hastes til hjertesenter, eller ved behov få administrert trombolyse i ambulansen.

Senke terskelen og øke tilgangen

Ved hjelp av digitale helsetjenester kan man senke terskelen for å be om helsehjelp. Mange kvier seg for å ringe legevakt eller ambulanse unødig, og med gode digitale tjenester kan de få råd om hva de bør gjøre i ulike situasjoner.

Digital avstandshjelp vil også kunne øke tilgjengeligheten av helsetjenester for mange. Dette kan være for de med lang reisevei, kroniske smerter eller eldre som av ulike årsaker har vanskelig for å komme seg til legekontoret.

Bedre oppfølging

Samtidig som helsetjenester vil bli mer tilgjengelige, vil man også kunne forbedre oppfølgingen for dem som har kroniske sykdommer.

Ved hjelp av tekniske løsninger kan pasientene føle seg trygge på at de får rett behandling til rett tid.

Dette i form av målinger pasienten kan utføre selv, overvåking av symptomer og konsultasjoner som kan gjennomføres uten fysisk oppmøte.

Denne kombinasjonen vil gjøre det mulig å oppdage sykdom eller endringer tidlig og gi ekstra pasienttrygghet.

Behandling i hjemmet

I tillegg til overvåking og måling av ulike verdier, kan mange pasienter dra nytte av behandling i hjemmet ved hjelp av digital avstandshjelp.

Dette kan være ressurser for å lære å administrere sine egne medisiner, opplæring av pårørende, eller direkte behandling av pasienten for eksempel i form av at de får oppfølging av fysioterapeut over video.

Kvalitetssikring av helsetjenester på reise

Digital avstandshjelp kan også benyttes for å kvalitetssikre helsetjenester når man er på reise. Ved hjelp av gode digitale løsninger vil man kunne sikre forutsigbare helsetjenester, hindre overbehandling og spare tid og penger hvis man blir syk på reise i utlandet.

Dette vil også være til hjelp for forsikringsselskaper, som kan spare penger. De punger årlig ut millioner på overbehandlede pasienter i utlandet.

I mange tilfeller har nemlig nordmenn på reise brukt både tid og penger på lokale klinikker før de kobler inn forsikringsselskapet, og ofte har regningen blitt lang som et vondt år.

Det vil også gjøre det lettere for bedrifter å overholde sin aktsomhetsplikt overfor ansatte i områder med mindre tilgjengelige helsetjenester.

Trygg behandling i utlandet gjennom digital avstandshjelp

De fleste behov for helsetjenester som oppstår på reise kan behandles på en trygg og effektiv måte gjennom digitale helsetjenester. De som er på reise er likevel avhengig av at de som gir bistand fra Norge er godt kjent med helsetjenestene lokalt, og at de kan samarbeide med disse.

Selskapet jeg nylig har blitt engasjert i, AMS, har lang erfaring innen internasjonal assistanse i helseanliggende og pasienttransport. De er derfor et naturlig valg for denne typen tjenester.

Planlegg på forhånd

Ingen planlegger å bli syke mens de er på ferie. Men skulle uhellet være ute, eller man har eksisterende underliggende sykdommer er det viktig at reisen planlegges sammen med helsepersonell. Det er også svært viktig at behandler på stedet får tilgang til pasientens sykehistorie og hvilke legemidler de bruker.  

Med riktige løsninger innen digital avstandshjelp og en liten boks med sensorer kan nordmenn på reise, i Norge eller i verden, få forutsigbar og god helsehjelp fra norsk helsepersonell.

Som pasient slipper man å bekymre seg unødig og å kaste bort verdifull ferietid. Samtidig kan forsikringsselskapene spare gode penger på å kvalitetssikre og følge opp sine kunder med rett behandling dersom det trengs, til rett tid.

Legekontoret kommer til pasienten

Selv om man ikke er på reise kan man med enkelt utstyr og digital veiledning få legekontoret hjem til seg selv. Pasienter i utkant-Norge kan selv gjøre flere av undersøkelsene som vanligvis utføres på legekontoret.

Via en liten boks fra Tytocare leverer eClinic utstyret man trenger til seg selv og familiens bruk.

Små lokalsamfunn kan også gå sammen om utstyret og få kvalifisert avstandshjelp fra helsepersonell. Lokalt helsepersonell, frivillige eller akutthjelpere, kan hjelpe pasienten slik at han får avansert helsehjelp via digitale løsninger. 

Dette gjør vi til en viss grad allerede i dag.

  • Vi ringer enten legevakten eller fastlegen, får råd via telefon og observerer selv tilstanden hjemme.
  • Vi avtaler tid hos fastlegen eller reiser til legevakten for mer akutt hjelp.
  • I noen få tilfeller blir det sendt ut en lege, men vanligvis blir man hentet av ambulanse dersom tilstanden er alvorlig.

Fordeler og ulemper med dagens system

Selv om systemet fungerer ganske godt i dag, er det fremdeles noen risikoer ved det:

  • Mange vegrer seg for å ta kontakt med helsevesenet
  • Pasienten eller pårørende klarer ikke å formidle et korrekt symptombilde over telefon.
  • Pasienter som blir bedt om å observere tilstanden hjemme er usikre på hvilke symptomer som er faresignaler og tar ikke kontakt med helsevesenet ved forverret tilstand.
  • Pasienter kan ikke gjennomføre viktige målinger på grunn av mangel på utstyr.

Dette vil ofte medføre til at pasientene blir usikre og søker på Internett etter en mulig diagnose. Diagnosen er ofte ukorrekt, og gjør pasienten mer urolig.

Bestill time

Vi har mer enn 100 tilknyttede sykepleiere, leger og spesialister. Vi utvider med nye spesialiteter og tjenester for online konsultasjoner. Våre spesialister kan også tilby en “second opinion.”

Digital avstandshjelp kan gi forandring

Alt dette er ting digital avstandshjelp kan forandre, spesielt ved hjelp av at pasientene kan utstyres med viktig måleutstyr i hjemmet.

eClinics levering av bokser fra Tytocare gjør det mulig for pasienten og pårørende å observere symptomer bedre, og gi helsepersonell et bedre symptombilde.

Dette øker pasientsikkerheten, og gjør det mulig å gi riktig behandling tidlig i sykdomsforløpet.

Er digital avstandshjelp like bra som «analoge» helsetjenester?

Man kan være helt trygg på at digital avstandshjelp holder minst like god standard som de «analoge» helsetjenestene. Faktisk viser statistikker at mange fysiske legevisitter kan erstattes helt og holdent med digital avstandshjelp.

Tall som det amerikanske selskapet McKinsey har samlet viser at omtrent 20 % av legevaktbesøk kunne vært håndtert gjennom digitale løsninger. 24 % av legevisitter kunne vært digitale konsultasjoner, og rundt 9 % kunne vært håndtert gjennom en kombinasjon av digitale og fysiske konsultasjoner.

Man kan tenke seg en kombinasjon av å ta prøver på laboratorium, men diskutere resultatene i en digital konsultasjon. I tillegg kunne ca. 35 % av hjemmebesøk vært gjennomført digitalt. 2 % av pasientene ved poliklinikker kunne fått behandling hjemme, ved hjelp av teknologiadministrert medisinering.

Dette utgjør omtrent 250 milliarder amerikanske helsedollar som kunne vært brukt i e-helsesektoren i 2020 dersom endringene ble innført.

Kontakt oss

Ta kontakt for å lære mer om våre tjenester og hvordan de kan tilpasses for å passe inn i ulike forsikringer og bedriftshelsetjenester.

Symptomsjekker

eClinics Symptomsjekker er et avansert AI-verktøy med 880 diagnoser. Det gir deg en oversikt over mulige årsaker til dine symptomer og helseplager. Du mottar råd om hva du bør gjøre videre.

Del denne artikkelen

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.